รหัสประจำตัว : 10227

ชื่อ-สกุล : มิสศรัญยา ผิวเกลี้ยง

ฉายา : แอร์

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3 , กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) ( สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้พระยา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...