ชื่อ-สกุล : ม.ปลวัชร รอดดารา

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิชาศิลปะ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศบ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี )

more...