ชื่อ-สกุล : มิสอติวัณย์ ชื่นชอบศักดิโชติ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี )

more...