รหัสประจำตัว : 10446

ชื่อ-สกุล : มิสธีรดา จิตรบำรุง

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาต่างประเทศ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม )

more...