รหัสประจำตัว : 10475

ชื่อ-สกุล : มิสนิตติยา ถวิลถึง

ฉายา : hmu

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...