ชื่อ-สกุล : มิสนรีลักษณ์ ปัทมะทัตต์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาต่างประเทศ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Doctor of Management ( Technological University of the Philippines )

more...