รหัสประจำตัว : 10580

ชื่อ-สกุล : มิสภัณฑิลา ผันผล

ฉายา : ตั๊ก

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...