รหัสประจำตัว : 10626

ชื่อ-สกุล : มิสภูษณิศา กฤษแก้ว

ฉายา : มุข

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิชาศิลปะ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศปบ ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...