รหัสประจำตัว : 13342

ชื่อ-สกุล : มิสChinwe Nkeiruka Abayomi-Aro

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...