ชื่อ-สกุล : มิสChinwe Nkeiruka Abayomi-Aro

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...