รหัสประจำตัว : 13419

ชื่อ-สกุล : ม.Mehmood Nasir

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Science in Mathematics and Physics ( Gc University Faisalabad Pakistan )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...