รหัสประจำตัว : 20108

ชื่อ-สกุล : ม.กรกช สกุลฐิติธนานนท์

ฉายา : korakod

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายกิจกรรม , งานกิจกรรมนักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คณะบริหารธุรกิจ ( Thonburi University )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...