รหัสประจำตัว : 20147

ชื่อ-สกุล : มิสขนิษฐา ศรีสมศักดิ์

ฉายา : B

สังกัดหน่วยงาน : งานอัฒจันทร์และสนามฟุตบอล , งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์ ( มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...