รหัสประจำตัว : 31014

ชื่อ-สกุล : ภ.กฤษฎา งามวงศ์

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานเบเกอรี่ , งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน , งานโภชนาการ , งานร้านค้า , งานนักกีฬาโครงการพิเศษ , งานอนามัยโรงเรียน , งาน Stationery , งานอัฒจันทร์และสนามฟุตบอล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...