Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
3-241 งานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ สิ่งพิมพ์โรงเรียน
3-246 งานประชาสัมพันธ์ภายใน-ภายนอก
3-245 งานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
3-243 งานออกแบบ/ภาพนิ่ง
3-247 งานสารสนเทศ