Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานโภชนาการ ปีการศึกษา 2564
งานโภชนาการ
7-401 บริการอาหารนักเรียนประจำ ป.1 - ป.3
7-406 งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โภชนาการ
7-407 งานมาตรฐานอาหารปลอดภัย(Food safety ปีที่ 12)
7-408 งานโรงอาหารมาตรฐาน(เขตบางแค)
7-412 งานจัดซื้ออุปกรณ์วัสดุภัณฑ์งานโภชนาการ
7-413 งานให้บริการอาหาร - เครื่องดื่มตามใบขอใช้บริการภายในโรงเรียน
7-414 งานพัฒนาบุคลากร(ฝีมือแรงงานตามมาตรฐานวิชาชีพ)
7-415 การอบรมและศ฿กษาดูงานโภชนาการ