Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2565
6-240 ส่งเสริมแข่งขันกีฬาภายใน ACT PE 3 ON 3 Basketball
5-640 โครงการแข่งขันกีฬาภายนอก
5-641 งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ