Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
พิธีเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ (11 ธ.ค. 2562)
กิจกรรมรณรงค์ ลด งดใช้พลาสติก SAY NO TO PLASTIC (11 ธ.ค. 2562)
ACT Extreme Education 2019 by Foreign Language Dept. (6 ธ.ค. 2562)
งานวันวิชาการ ACT EXTREME EDUCATION 2019 (4 ธ.ค. 2562)
นักเรียนชมรม ACT Media รายงานผลรางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา Creative & Innovation (5 ก.ย. 2562)
พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561 (29 มิ.ย. 2562)
นศท.จิตอาสาทำความดี (12 ธ.ค. 2562)
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ (12 ธ.ค. 2562)
EP: EP ON STAGE (Week 4) (12 ธ.ค. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (11 ธ.ค. 2562)
CGPTA 18th Anniversary and 8th Gala Dinner (11 ธ.ค. 2562)
กีฬาฟุตบอลสัมพันธ์วันพ่อ (11 ธ.ค. 2562)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (11 ธ.ค. 2562)
งานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน (11 ธ.ค. 2562)
มอบรางวัลการแข่งขันทักษะด้านทัศนศิลป์เนื่องในเทศกาลคริสตสมภพ (10 ธ.ค. 2562)
พิธีวางพวงมาลาถวายความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ (9 ธ.ค. 2562)
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก (9 ธ.ค. 2562)
EP: The Pathway to Proficiency Grade 4-5 Critical Thinking Test. (9 ธ.ค. 2562)
CC62-การหาและเลือกใช้ไฟล์รูปภาพจากอินเตอร์เน็ต (7 ธ.ค. 2562)
การตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่ (6 ธ.ค. 2562)
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 (6 ธ.ค. 2562)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (5 ธ.ค. 2562)
การแข่งขันทักษะด้านทัศนศิลป์งานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2019 (5 ธ.ค. 2562)
การแข่งขัน ACT ลูกทุ่งคอนเทสต์ 2019 (5 ธ.ค. 2562)
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์เอเชีย 2019 (5 ธ.ค. 2562)
โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฎิบัติการ ณ มหาวิทยากรุงเทพ (4 ธ.ค. 2562)
นศท.ชั้นปีทีี่3สอบภาคทฤษฎี (4 ธ.ค. 2562)
งานสภานักเรียน การประชุมคณะการสภานักเรียน ครั้งที่ 2 (4 ธ.ค. 2562)
EP: The Pathway to Proficiency Grade 7-9 Mock Test. (4 ธ.ค. 2562)
EP: EP on Stage (Week 3) (4 ธ.ค. 2562)
นศท.จิตอาสาช่วงเช้า (4 ธ.ค. 2562)
ภาพบรรยากาศการจัดการแข่งขัน Creative Writing ในงานวันวิชาการ (3 ธ.ค. 2562)
ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมวันวิชาการของศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell (3 ธ.ค. 2562)
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนช่อสะอาด ต้านทุจริต รับมอบเกียรติบัตร (3 ธ.ค. 2562)
การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผามือใหม่ CCBK Spider Kids 2019 (2 ธ.ค. 2562)
QAD Visit from Bell UK (2 ธ.ค. 2562)
ชมรมหุ่นยนต์ ACT Robot Club เข้าพบ ผู้อำนวยการ รายงานผลการแข่งขัน (1 ธ.ค. 2562)
ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX Thailand Competition 2019 (1 ธ.ค. 2562)
EP: Mock IELTS Test for G.10 and G.11 students (30 พ.ย. 2562)
พิธีมอบเกียรติบัตรวิทยากร สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2562 (30 พ.ย. 2562)
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่เข้าร่วมการประกวดผลงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา (30 พ.ย. 2562)
ฝึกปฏิบัติสูทกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (29 พ.ย. 2562)
บรรยากาศกิจกรรมการแสดงความสามารถด้านดนตรีของนักเรียน (29 พ.ย. 2562)
กลุ่มประธานนักเรียนระดับประถมศึกษา เปิดโครงการแยกขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (29 พ.ย. 2562)
CC62-อบรมหลักสูตร “การใช้สูตรคำนวณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย MS-Excel” (28 พ.ย. 2562)
บรรยากาศการแข่งขันทักษะด้านทัศนศิลป์ของนักเรียน เนื่องในเทศกาลพระคริสตสมภพ (28 พ.ย. 2562)
ให้โอวาทแก่นักกีฬาสแต็ค ที่เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย (28 พ.ย. 2562)
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักกีฬาสแต็คเข้าร่วม การแข่งขันรายการ Junior Stack Fast Competitons 2019 (28 พ.ย. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (27 พ.ย. 2562)
ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 10/2562 (27 พ.ย. 2562)
 1 2 3 4  >>   >|