Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
เยี่ยมค่ายนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ( ม.6 ) ประจำปีการศึกษา 2550 (11 ก.พ. 2551)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ระดับชั้น ป.5 (11 ก.พ. 2551)
สวดพระอภิธรรมศพมารดาของมิสสมพิศ จีนสุข (11 ก.พ. 2551)
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (8 ก.พ. 2551)
การสำรวจค่ายอาสาพัฒนา ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2551 (8 ก.พ. 2551)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2550 (4 ก.พ. 2551)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2550 (4 ก.พ. 2551)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสถาบันครอบครัวในโรงเรียน (4 ก.พ. 2551)
การอบรมสัมมนา เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โรงเรียนปลอดบุหรี่...ปัจจุบันและอนาคต” (4 ก.พ. 2551)
อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel (2 ก.พ. 2551)
กิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน "งานราตรีสัมพันธ์ 2007" (31 ม.ค. 2551)
ผู้อำนวยการ อบรมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (31 ม.ค. 2551)
วจนพิธีกรรมเสกตึกใหม่ "เซนต์แอนดรูว์" (31 ม.ค. 2551)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประถมศึกษาปีที่ 4 (31 ม.ค. 2551)
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (30 ม.ค. 2551)
มาสเตอร์บัณดิษ หัวหน้าฝ่ายบริการ เป็นตัวแทนรับมอบป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ (29 ม.ค. 2551)
ACT รับการตรวจคุณภาพมาตรฐานการศึกษา(BSG) (29 ม.ค. 2551)
งานเลี้ยงวันเกิดครูและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน มกราคม (25 ม.ค. 2551)
พิธีทำบุญจบการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 4124 (25 ม.ค. 2551)
ACT Family Rally Tour 2007 (24 ม.ค. 2551)
การอบรมการใช้โปรแกรมบริหารข้อมูลโรงเรียน SWIS (24 ม.ค. 2551)
พิธีปิดกองลูกเสือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (24 ม.ค. 2551)
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา อบรมนักเรียน ม.2 (23 ม.ค. 2551)
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 3 ดูงานสารสนเทศ ACT (23 ม.ค. 2551)
การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ครั้งที่ 6 (23 ม.ค. 2551)
งานกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ครอบครัวสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ (23 ม.ค. 2551)
ผู้ปกครอง ป.6 และ ม.3 ประชุมรับทราบแผนการเรียนในปีการศึกษา 2551 (23 ม.ค. 2551)
การบรรยายในโครงการส่งเสริมสุขภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐาน (23 ม.ค. 2551)
งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี 2550 (23 ม.ค. 2551)
การตรวจประเมินโรงเรียนมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) (22 ม.ค. 2551)
คณะครูและนักเรียนไปกราบพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (18 ม.ค. 2551)
พิธีรำลึกพระคุณครู (15 ม.ค. 2551)
แจกของรางวัลพนักงานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2551 (14 ม.ค. 2551)
การเข้าค่ายลูกเสือ ระดับ ม.3 (11 ม.ค. 2551)
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันสิ่งเสพติดให้แก่โรงเรียนเครือข่ายฯ (11 ม.ค. 2551)
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2550 (10 ม.ค. 2551)
ประชุมสรุปผล ยุวทูตศาสนิกสัมพันธ์ 3 ศาสนา (9 ม.ค. 2551)
ผลการแข่งขันแบดมินตัน กีฬานักเรียนสำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2550 (9 ม.ค. 2551)
พิธีอวยพรปีใหม่แด่คณะภราดา วันที่ 2 มกราคม 2551 (4 ม.ค. 2551)
งานวันครอบครัวครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 21 ธันวาคม 2550 (4 ม.ค. 2551)
เทศกาลส่งความสุขเนื่องในวันคริสมาสต์และปีใหม่ 2551 (21 ธ.ค. 2550)
พิธีลงนามสัญญาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต (20 ธ.ค. 2550)
แชมป์ฟุตบอลรายการสำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ รุ่นอายุ 12 ปี (20 ธ.ค. 2550)
ชมรมACT Media ศึกษาดูงาน ชมรมNetAC (20 ธ.ค. 2550)
งานเลี้ยงวันเกิดคุณครูที่เกิดเดือน ธันวาคม (17 ธ.ค. 2550)
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้ง 2/2550 (17 ธ.ค. 2550)
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) (14 ธ.ค. 2550)
กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (13 ธ.ค. 2550)
คณะครูเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ SWIS ในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2550 (13 ธ.ค. 2550)
พิธีเปิดเทศกาลคริสสมภพ (13 ธ.ค. 2550)
|<  << 241 242 243 244 245  >>   >|