Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักกีฬาสแต็คเข้าร่วมการแข่งขัน The Flash Stacking Competitons 2019 (1 ต.ค. 2562)
แนะแนว : การบรรยายให้ความรู้กับผู้ปกครองเรื่อง “แนะนำแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษา” (1 ต.ค. 2562)
ชนะเลิศฟุตบอล 7 คน รายการ “มีนบุรี ไฮสคูล คัพ 2019” รุ่น 18 ปี (1 ต.ค. 2562)
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มอบเงินและสิ่งของบริจาค เครื่องใช้อุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี แก่ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ (30 ก.ย. 2562)
รับมอบจักรยาน กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (30 ก.ย. 2562)
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภคบริโภค (30 ก.ย. 2562)
ประชุมพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 4/2562 (30 ก.ย. 2562)
ชนะเกมที่ 2! เจ้าสัวน้อยยู13 โชว์แกร่งเฉือนเลสเตอร์ยู14 (27 ก.ย. 2562)
ฟุตบอลรายการ “ซีพี เมจิ คัพ ยู-14 อินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนส์ 2019” (27 ก.ย. 2562)
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพศึกษาดูงาน และปฏิบัติWorkshop การประกอบอาหาร (26 ก.ย. 2562)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบรางวัลโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (26 ก.ย. 2562)
การตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดและทำความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (25 ก.ย. 2562)
มอบรางวัลวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (25 ก.ย. 2562)
บรรยากาศคอร์สเรียน DIY ในวันเสาร์ (โครงการ Extreme Sat สัปดาห์ที่ 13-15) ชิ้นงาน "Ocean box" (24 ก.ย. 2562)
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดโรงเรียน บริเวณหน้าอาคารเซนต์ยอแซฟ ของระดับชั้น ป.3 ในเดือนกันยายน (24 ก.ย. 2562)
Music : ภาพโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สนับสนุนทุนการศึกษาดนตรีปี 2562 (24 ก.ย. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องการแต่งกายดีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (24 ก.ย. 2562)
มอบรางวัลโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (24 ก.ย. 2562)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมวันสันติภาพสากล (24 ก.ย. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน (24 ก.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2562 (23 ก.ย. 2562)
สายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (23 ก.ย. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.1 ประจำเดือน กันยายน 2562 (23 ก.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (23 ก.ย. 2562)
การประดับเครื่องหมายสัญลักษณ์จิตอาสาให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (22 ก.ย. 2562)
มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว (22 ก.ย. 2562)
มอบรางวัลกิจกรรมส่งระเบียบวินัย (22 ก.ย. 2562)
มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการทำความสะอาด (22 ก.ย. 2562)
มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมและยกย่องนักเรียนประพฤติดีเด่นด้านเด็กดีมีวินัย และเด็กดีมีน้ำใจ (22 ก.ย. 2562)
อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2562 (22 ก.ย. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องการแต่งกายดีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (21 ก.ย. 2562)
กิจกรรมส่งระเบียบวินัย การรักษาความสะอาดและส่งเสริมการไหว้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (21 ก.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 (21 ก.ย. 2562)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แนะนำการอนุรักษ์พลังงาน บริเวณใต้อาคารราฟาแอล (21 ก.ย. 2562)
CC62-อบรมการจัดการรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoscape (21 ก.ย. 2562)
งานอภิบาล : การประชุมตัวแทนคณะกรรมการครูและนักเรียนที่ร่วมโครงการ YCS (Young Catholic Students) ครั้งที่ 1 (21 ก.ย. 2562)
งานอภิบาล : คณะครูและนักเรียนโครงการ YCS และยุวธรรมทูต จากงานอภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ออกเยี่ยมบ้านคริสตชนและบ้านครูเกษียณ บริเวณชุมชนรอบโรงเรียน (21 ก.ย. 2562)
งานอภิบาล : พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกันยายน 2562 (21 ก.ย. 2562)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ : การจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ณ วัดนักบุญหลุยส์ มารีฯ บางแค (21 ก.ย. 2562)
EP: ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กชายกิตสดา ธัญลักษณ์ภาคย์ เข้าร่วมแข่งขัน Ice Hockey ระดับนานาชาติในรายการ “South East Asia Youth Cup 2019” (21 ก.ย. 2562)
EP: ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์ เข้าร่วมแข่งขันขี่ม้าในรายการ “King’s Cup Thailand Champions 2019” (21 ก.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (21 ก.ย. 2562)
ยกย่องนักเรียนทำความดี (เก็บของได้ส่งคืนเจ้าของ) (20 ก.ย. 2562)
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดโรงเรียน บริเวณหน้าอาคารเซนต์ยอแซฟ ของระดับชั้น ป.3 (20 ก.ย. 2562)
ส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (20 ก.ย. 2562)
การอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2562 (20 ก.ย. 2562)
รับรางวัลโครงการกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (19 ก.ย. 2562)
รับรางวัลงานกิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายนักเรียน ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (19 ก.ย. 2562)
รับรางวัลโครงการกิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (19 ก.ย. 2562)
รับรางวัลโครงการส่งเสริมการทำความเคารพ ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (19 ก.ย. 2562)
|<  << 1 2 3 4 5 6 7  >>   >|