โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อาณาจักรแห่งการเรียนรู้ (27 มิ.ย. 2565)
ACT AI LAB: พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศระดับเอเชีย โครงการ The 2nd Kibo Robot Programming Challenge (8 มี.ค. 2565)
ฝ่ายธุรการ-การเงิน : โรงเรียนเซนต์คาเบรียลศึกษาดูงานการใช้ระบบ SWIS ในงานต่าง ๆ (เมื่อวานนี้)
พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 (เมื่อวานนี้)
ฝ่ายธุรการ-การเงิน : โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าศึกษาดูงานการเรียนการสอน STEM (เมื่อวานนี้)
งานอภิบาล : พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม 2565 (เมื่อวานนี้)
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศขอแสดงความยินดีกับ "ด.ญ. ญาดา วุฒิฐิโก” ป.3/8 ที่ได้รับรางวัลชมเชย (Commended) จากการสอบแข่งขัน KGL Contest English Olympiad 2022 (เมื่อวานนี้)
งานบุคคล : แนะนำนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 /2565 (6 ส.ค. 2565)
ถัดไป