โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้"โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมสำหรับเยาวชน" (13 มี.ค. 2566)
โรงเรียนอัสสัมชญธนบุรี ร่วมรับรางวัล GCSA 2022 กับการไฟฟ้านครหลวง จากสถาบัน Taiwan Institute for Sustainable Energy (TAISE) (15 ก.พ. 2566)
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ จัดตั้งศูนย์สอบวัดมาตรฐานทักษะความรู้ภาษาจีน ระหว่างสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (13 ก.พ. 2566)
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อาณาจักรแห่งการเรียนรู้ (27 มิ.ย. 2565)
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพิธา ทิพย์ศิโรเวฐน์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ 2 รายการ (วันนี้)
ประมวลภาพการเรียนการสอนศิลปะ Summer Course 2023 (18 มี.ค. 2566)
งานประกันคุณภาพฯ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ครั้งที่ 3/2565 (วันนี้)
G.7-8 EP STEM: Digital Cobot Camp Activities at Kasetsart University (16 มี.ค. 2566)
ถัดไป