ฝ่ายวิชาการ : ผู้บริหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เข้าพบผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เพื่อร่วมกันพัฒนาแผนการเรียนการจัดการธุรกิจ (10 พ.ย. 2564)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (11 พ.ย. 2564)
ประมวลภาพกิจกรรม Open House (ป.1 ปีการศึกษา 2565) ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2564 (6 ก.ย. 2564)
งานนโยบายและแผน : การอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ WebEx เรื่อง “วิธีและขั้นตอนการเขียนโครงการ” (23 พ.ย. 2564)
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดแนะแนวแผนการเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่าน Webex Meeting ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 (23 พ.ย. 2564)
งานส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน (22 พ.ย. 2564)
ALS- ศูนย์ ACT STEM Center & Learning Space เตรียมความพร้อมก่อนเปิดใช้งานในภาคเรียนที่ 2/2564 (22 พ.ย. 2564)
ประมวลภาพกิจกรรมแนะนำแผนการเรียน ม.ปลาย สำหรับการศึกษาต่อโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดโดยงานแนะแนว หัวข้อ "แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์คำนวณ)" (20 พ.ย. 2564)
ถัดไป