พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (12 ต.ค. 2563)
Music : รับถ้วยพระราชทาน โครงการ"ร้อยรักแม่ด้วยเสียงเพลงจากดวงใจ" (4 ส.ค. 2563)
โครงการนวัตกรรมพลังงาน และสิ่งแวดล้อม (29 ม.ค. 2563)
สายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชนและแข่งขันกีฬาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 (เมื่อวานนี้)
งานบริหารสำนักฯ : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2563 (20 ต.ค. 2563)
การอบรมเรื่อง "เทคนิคการออมเงินง่ายๆ และการลดหย่อนภาษี" (19 ต.ค. 2563)
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (19 ต.ค. 2563)
กิจกรรมวันพุธนักเรียนระดับชั้นม. 5 รับฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ"การสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตในยุคโซเชียลด้วยสมาธิปัญญา" (19 ต.ค. 2563)
IEP Craves for Food and Drinks (19 ต.ค. 2563)
EP : Extreme Saturday : Digital Design Week 14 (19 ต.ค. 2563)
EP : Extreme Saturday : STEAM Week 14 (19 ต.ค. 2563)
กิจกรรมวันพุธให้ความรู้และบำเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (18 ต.ค. 2563)
คอร์สศิลปะวันเสาร์:วาดภาพลายเส้น(Drawing) "ภาพการ์ตูนล้อสร้างสรรค์" (18 ต.ค. 2563)
พิธีแต่งตั้งครูที่ปรึกษาสี ประธานสี และรองประธานสี กีฬาสี ปีการศึกษา 2563 (17 ต.ค. 2563)
ถัดไป