พิธีฉลองหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของภราดา เทโอฟาน วีรยุทธ บุญพราหมณ์ และสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของภราดา ออกัสติน อาจิณ เต่งตระกูล (4 พ.ย. 2563)
อัสสัมชัญธนบุรี เซ็น MOU พัฒนานักแบดมินตันสู่ความเป็นเลิศ (30 ต.ค. 2563)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (12 ต.ค. 2563)
Music : รับถ้วยพระราชทาน โครงการ"ร้อยรักแม่ด้วยเสียงเพลงจากดวงใจ" (4 ส.ค. 2563)
โครงการนวัตกรรมพลังงาน และสิ่งแวดล้อม (29 ม.ค. 2563)
งานบริหารสำนักฯ : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13/2563 (26 ม.ค. 2564)
กิจกรรมซ่อมแซมป้ายสัญลักษณ์ทางขึ้น-ลงบันได (25 ม.ค. 2564)
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ส่งมอบสิ่งของบริจาคให้แก่คามิลเลียน โซเซียล เซนต์เตอร์ จังหวัดระยอง (22 ม.ค. 2564)
กิจกรรมรณรงค์ตามนโยบาย 5 ส ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (15 ม.ค. 2564)
กิจกรรมรณรงค์ตามนโยบาย 5 ส ระดับชั้น ป.3 (14 ม.ค. 2564)
กิจกรรมรณรงค์ตามนโยบาย 5 ส ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (14 ม.ค. 2564)
กิจกรรมรณรงค์ตามนโยบาย 5 ส ระดับชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (14 ม.ค. 2564)
กิจกรรมรณรงค์ตามนโยบาย 5 ส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (14 ม.ค. 2564)
งานบริหารสำนักฯ : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12/2563 (13 ม.ค. 2564)
ถัดไป