[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 25 (ACT BLUE JEANS FAMILY RALLY 2018)
Music:ขอแสดงความยินดีกับดช.โอภาส เชื่อมวราศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับใบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัครบุคลากร
ปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 2560)
ขอแสดงความยินดีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้ระดับดีมาก
Congratulate primary students who distinguished themselves by receiving an exceptional score on this year’s Cambridge English Language Assessment.
Congratulate G8-9 students who distinguished themselves by receiving an exceptional score on this year’s Cambridge English Language Assessment.
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 (ระดับประเทศ)
ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ระดับ ดีมาก
ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ระดับ ดีมาก
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาภาษาอังกฤษ100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม
เปิดคัดนักกีฬาบาสเกตบอล ที่เกิดปี พ.ศ.2544 - 2547
STEM ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. บุริศร์ หงส์ประภัศร ม.2/8 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SAKURA SCIENCE PROJECT ที่ประเทศญี่ปุ่น
ขอแสดงความยินดี ด.ช.กัญจน์พิสิษฐ์ สินไพศาลทรัพย์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
ขอแสดงความยินดีกับวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 คะแนนรวมเหรียญทอง การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2559
จำหน่ายใบสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดีกับ มิสกิตติญา วงศ์สัมพันธ์ และ มิสสิริกานต์ คมวิลาศ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนุบรี ที่่ได้รับรางวัลครูดีเด่น และรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัครบุคลากรใหม่
ขอแสดงความยินดี ด.ช.กัญจน์พิสิษฐ์ สินไพศาลทรัพย์ เป็นแชมป์โลก WRG2016
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปฏิมากร ศรีนาคา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ ที่ได้รับรางวัลคุณค่าแห่งบุคคล กินรีทอง
ขอแสดงความยินดีกับ นายเจดาร์ สนเส็ม ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปเข้าร่วมฝึกบาสเกตบอลของ FIBA-NBA
ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559
ขอแสดงความยินดีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้ระดับดีมาก
ปฏิทินโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาภาษาอังกฤษ100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม
รายชื่อนักเรียนขึ้นชั้น ป.2-ป.4 ปีการศึกษา 2559
รายชื่อนักเรียนขึ้นชั้น ป.5-ป.6 ปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนโปรแกรม Bell สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริจด์ได้ ระดับดีมาก
ผลการสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 ( TEDET)
ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2558
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชาย ณธนวรรธน์ กฤตยาไชยวัฒน นักเรียนชั้น ป.2A มีความสามารถทางคณิตศาสตร์สูงจากการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ศุภิสรา นภาพรรณสกุล ชั้น ม.6/3 ที่สามารถทำคะแนน PRE-ADMISSION ปี 2558 สายวิทย์ ประเภทคะแนนรวมทุกวิชาได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแค
ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์ห้องเรียน STEM ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนราฟาแอล และ ทุนยอห์น แมรี่ ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.6 ที่มีสิทธิ์สมัครเรียนแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษตามแนวทางสสวท. และ สอวน.
ประกาศรายชื่อนักเรียน(EP)มีสิทธิ์เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น และรางวัลชมเชยบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558
ขอแสดงความยินดี ด.ช. นภัส ปัญญาวิภาสวงศ์ รองแชมป์เทนนิสช้าง-ลอน ภาคใต้
ขอแสดงความยินดี ดาวรุ่งอนาคตไกล น้องหมิว สลักทิพย์ อุ่นเมือง แชมป์รุ่น 14 ปีเทนนิสเยาวชน “100 พลัสจูเนียร์แชมเปียนชิพส์ 2015”
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๘
ปรับแก้ไขกำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (3 ระดับชั้น)

|<  <   1 2 3 4 5  >   >|