[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดความสามารถทางดนตรี ACT Music Festival 2018
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2560 ที่สอบได้คะแนนO-NETวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2560 ที่สอบได้คะแนนO-NETวิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2560 ที่สอบได้คะแนนO-NETวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
ขอเชิญศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรีเข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า ประจำปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดีกับงานธนาคารโรงเรียนที่ได้รับรางวัลประเภท "ออมดี" เป็นอันดับที่ 2 ประจำปี 2560
ประกาศรับสมัครงาน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Trinity Awards Thailand 2017 คะแนนสอบอันดับที่ 1 ของประเทศ
Music : ขอแสดงความยินดีกับด็กหญิงกันยาวีร์ ชุติพันธ์เจริญ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรม ACT MEDIA ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการ Panasonic Kid Witness News 2017 ระดับมัธยมศึกษา
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนราฟาแอล และ ทุนยอห์น แมรี่ ประจำปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในอุปถัมภ์ (สอวน.) ปีการศึกษา 2560
เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 25 (ACT BLUE JEANS FAMILY RALLY 2018)
Music:ขอแสดงความยินดีกับดช.โอภาส เชื่อมวราศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับใบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัครบุคลากร
ปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 2560)
ขอแสดงความยินดีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้ระดับดีมาก
Congratulate primary students who distinguished themselves by receiving an exceptional score on this year’s Cambridge English Language Assessment.
Congratulate G8-9 students who distinguished themselves by receiving an exceptional score on this year’s Cambridge English Language Assessment.
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 (ระดับประเทศ)
ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ระดับ ดีมาก
ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ระดับ ดีมาก
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาภาษาอังกฤษ100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม
เปิดคัดนักกีฬาบาสเกตบอล ที่เกิดปี พ.ศ.2544 - 2547
STEM ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. บุริศร์ หงส์ประภัศร ม.2/8 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SAKURA SCIENCE PROJECT ที่ประเทศญี่ปุ่น
ขอแสดงความยินดี ด.ช.กัญจน์พิสิษฐ์ สินไพศาลทรัพย์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
ขอแสดงความยินดีกับวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 คะแนนรวมเหรียญทอง การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2559
จำหน่ายใบสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดีกับ มิสกิตติญา วงศ์สัมพันธ์ และ มิสสิริกานต์ คมวิลาศ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนุบรี ที่่ได้รับรางวัลครูดีเด่น และรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัครบุคลากรใหม่
ขอแสดงความยินดี ด.ช.กัญจน์พิสิษฐ์ สินไพศาลทรัพย์ เป็นแชมป์โลก WRG2016
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปฏิมากร ศรีนาคา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ ที่ได้รับรางวัลคุณค่าแห่งบุคคล กินรีทอง
ขอแสดงความยินดีกับ นายเจดาร์ สนเส็ม ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปเข้าร่วมฝึกบาสเกตบอลของ FIBA-NBA
ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559
ขอแสดงความยินดีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้ระดับดีมาก
ปฏิทินโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาภาษาอังกฤษ100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม
รายชื่อนักเรียนขึ้นชั้น ป.2-ป.4 ปีการศึกษา 2559
รายชื่อนักเรียนขึ้นชั้น ป.5-ป.6 ปีการศึกษา 2559

|<  <   1 2 3 4 5  >   >|