[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับมิสรัชนี นันทะวรการ ที่ได้รับรางวัลครูคุณธรรม สตรีไทย ประจำปี 2558
กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม(ดนตรีและกีฬา)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสอบเต็ม 100 คะแนน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557
ขอแสดงความยินดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนโปรแกรม Bell ข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้คะแนนระดับดีมาก
ขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนระดับชั้นป.6 ฝ่าย English Program ที่สอบ O-net ภาษาอังกฤษได้ 100 คะแนนเต็ม
รายงานผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับรางวัลในโครงการทดสอบความทางวิชาการ PRE - ม.ต้น และ PRE- ADMISSIONS ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชมรม ACT MEDIA ที่ได้รับรางวัลตัดต่อยอดเยี่ยม จากการประกวดโครงการ Panasonic Kid Witness News 2014
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชมรม ACT MEDIA ที่ได้รับรางวัลกราฟิกยอดเยี่ยม, รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม และทุน BU Talent มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากการประกวดสารคดีโครงการกบจูเนียร์ปี 6 รายการกบนอกกะลา
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับทุนราฟาแอลและทุนยอห์นแมรี่ ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร English Program ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษตามแนวทางสสวท (STEM) ปีการศึกษา2558
สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปีการศึกษา 2557
รักและอาลัย ภราดาราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน
ผลการแข่งขัน WRO 2014
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๗
ขอแสดงความยินดีกับ มาสเตอร์เวชไชยยันต์ จตุรัส หัวหน้าแผนกกิจการนักเรียนฝ่าย English Program และ มิสธัญญพัทธ์ วิชชุเกรียงไกร
ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาโครงการพิเศษบาสเกตบอล รุ่น อายุ 18 ปี ที่สามารถคว้าแชมป์ การแข่งขันบาสเกตบอลรายการกรมพลศึกษา ประจำปี 2557 มาครองได้สำเร็จ
จำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
นักเทนนิสโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีคว้า7เหรียญทอง และถ้วยคะแนนรวม กีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
นักบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี รุ่นอายุ 14 ปี คว้าแชมป์ระดับประเทศจากรายการ โฟรโมสต์ไทยแลนด์คัพ 2014 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
3นักเทนนิสดาวรุ่ง คว้า3รางวัล PTT Junior Circuit 2014
นักเทนนิสอัสสัมชัญธนบุรี คว้าแชมป์ ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว เทนนิสเยาวชน Chang-LTAT 4-2014
ขอแสดงความยินดีกับทีมเทนนิสโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่คว้าแชมป์เทนนิสเยาวชนระดับประเทศ2รายการ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
ขอแสดงความยินดีกับนักเทนนิสโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่สามารถคว้าแชมป์ TOYOTA MASTER CUP
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ชยุตม์ อาจอำนวยวิภาส และ ด.ช.พิชญะ เรืองเวชวรชัย ที่สามารถสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ 2556
ธนาคารโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัล "ธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น" ประเภทสายสามัญ ประจำปีการศึกษา 2556
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรม ACT Media ที่ได้รับรางวัลชุมชนไทยยั่งยืน และรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมจากรายการกบจูเนียร์ปี ๕
ขอแสดงความยินดีกับมาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสื่อการสอนบน Tablet
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับทุนราฟาแอลและทุนยอห์น แมรี่ ประจำปีการศึกษา 2557
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรชดา เครือคช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/A ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมิสทีน ไทยแลนด์ 2013
ขอชมเชย มาสเตอร์สมชาย โสรัจจาภินันท์ ที่เก็บโทรศัพท์มือถือได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของ
ขอชมเชย มิสอริสราภรณ์ พงษ์ทองเจริญ ที่เก็บโทรศัพท์มือถือได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของ
ขอชมเชย มาสเตอร์อภิชาติ สมัครธัญญกิจ ที่เก็บเงินสดและบัตรประชาชนได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของ
ขอชมเชย นางศิริพันธ์ อ่อนคำ ที่เก็บโทรศัพท์มือถือได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของ
ขอชมเชยนางสง่า พรมจีน ที่เก็บ Notebook ได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของ
ขอชมเชย มิสอัญชลี อัญฤาชัย ที่เก็บโทรศัพท์มือถือได้แล้วส่งคืนเจ้าของ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2557
ขอแสดงความยินดีกับนายวิฑูรย์ เนียมนาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556
ขอแสดงความยินดีกับมาสเตอร์เศกศักดิ์ นิติวัฒนานนท์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "ผู้ร่วมบริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556"
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายชีววิทยาโอลิมปิก (สอวน.)ค่ายที่ 1 รุ่น 14 ปีการศึกษา 2556
แสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดเดี่ยวดนตรีไทย งานเชิดชูครูดุริยกวี ๕ แผ่นดิน

|<  <   1 2 3 4 5 6  >   >|