[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
แจ้งกำหนดการบริการเครื่องแบบนักเรียน และรับอุปกรณ์นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
English Program Final Content Summaries
กำหนดการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2565
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศการสวมหน้ากากอนามัยในบริเวณโรงเรียน
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าแผนการเรียน STEM-Bell ประจำปีการศึกษา 2566
เชิญชวนคุณครู ผู้ปกครอง ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมรับรางวัล ACT 60th Diamond Jubilee Award
เปิดรับสมัครร้านค้าผู้ประกอบการภายนอก ปีการศึกษา 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมทดสอบความรู้รายการ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ระดับชั้น ม. ต้น (The Gifted) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools
ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา การประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2/2565
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิค "ACT Aerobic Dance 2023"
กำหนดการกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ACT 60th Diamond Jubilee Design Your Future
 แจ้งกำหนดการขยายเวลาและแนวปฏิบัติการซ่อมเสริม ปีการศึกษา 2565 และตกค้าง
แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำเดือนมกราคม  2566
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลสลากคริสต์มาสให้โชค 2022
ประชาสัมพันธ์ จุลสารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 229
ประชาสัมพันธ์ วารสารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อสธ สาร ฉบับที่ 89
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน World Robot Games Championship Thailand 2022
ขอเชิญคุณครูและเจ้าหน้าที่ประชุมพร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 16.20 น.
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565
ขอแสดงความยินดีกับนายพงษ์กรณ์ ฐานอริยบุญศิริ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท.และสอวน. (Gifted) ม.6 ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาทักษะการวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์ ในการแข่งขันรายการฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 36
Music : ขอเชิญร่วมการประกวด ACT Music Awards 2022 ฉลองครบรอบ 60 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (ภายใน)
ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ และเปิดไฟต้นคริสต์มาส
ประกาศวันหยุดเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ 2566
VDO สารคดีประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
VDO 3D จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 9/2565 วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลการพิจารณาร้านค้าได้รับการคัดเลือกจำหน่ายสินค้า กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ 2022
VDO อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และครูเกษียณกล่าวถึงความเป็นอัสสัมชัญธนบุรี ตลอดเวลา 60 ปี
ขอเชิญชวน คุณครู บุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมพิจารณาคุณสมบัตินักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถประจำปีการศึกษา 2565
<ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดา ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี>
แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
VDO Dance Practice เพลงนามเรานั้นอัสสัมชัญธนบุรี
แนะนำบุคลากรใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปิดรับสมัครร้านจำหน่ายสินค้าในงานคริสต์มาสแฟร์ 2022
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มิสปัทมา วิสุขอนุกูล
แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการซ่อมเสริม ปีการศึกษา 2565 และตกค้าง
<ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดา ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี>
ขอเชิญร่วมการแข่งขันกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล Diamond Jubilee ACT Mini Marathon ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เปิดรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการสอบแข่งขันรายการ Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO THAI 2022)
ประชาสัมพันธ์จุลสารรายเดือนฉบับที่ 228 (ออนไลน์)
แจ้งวันปิดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๙ (APEC 2022)
งานบุคคล : ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มิสฮานาน อีหมัน

    1 2 3 4  >   >|