[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
แจ้งการซ่อมเสริมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กำหนดการบริการเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์ สำหรับนักเรียน ป.1, ม.1, ม.4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 10 - 15 เมษายน 2564
การประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การเตรียมตัวช่วงสงกรานต์ ป้องกันโควิด 19"
แจ้งย้ายสำนักงาน Bell ชั่วคราว
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "8 สัญญาณอันตรายเสี่ยงโรคลมแดด (Heat Stroke) "
แจ้งกำหนดการสอบนักเรียนที่ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
ACT Summer Course 2021 สมัครเลย รับจำนวนจำกัด!!
ประชาสัมพันธ์ร้าน Stationery ( Big A.)
ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำเดือนเมษายน 2564
รายชื่อนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1 ม.1 ม.4 นักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์จุลสารรายเดือนฉบับที่ 221 (ออนไลน์)
ประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนในโครงการ Summer Course 2021
ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศเช้าวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1, ม1, ม.4 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ปรับใหม่)
ประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
ขอแสดงความชื่นชมนายศรีสะอาด ไชยายงค์
ขอแสดงความชื่นชม นางโชติกา  แจ่มใส
ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
ขอแสดงความชื่นชม มาสเตอร์เอก เอกสกุล
ขอแสดงความชื่่นชม นางเจริญ  ลือกำลัง
ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศเช้าวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564
ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์การรับเสื้อ FSG Healthy Run
กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
รายการเมนูอาหารประจำเดือน มีนาคม 2564 ครัวครู ครัวเด็ก ครัวกลาง ครัวต้นสน และครัวช้างเผือก เมนูอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ
ขอแสดงความชื่นชม นางรุ่งฟ้า หัวใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์เรื่องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 , ม.3
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2564
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ บิดามิสวิไลรัตน์  เวชวิทย์
ประชุมการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ACT TIMES Vol.14 No.1
ขอแสดงความชื่นชม นางฉันทนา  พันธ์สมจิตร
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป ของ มารดานายอนุรักษ์ ผาสุข
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 16/2563 วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564
EP : Final Content Summaries G.7-12, Semester 2/2020
EP : Final Content Summaries G.1-6, Semester 2/2020
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเงินคืน ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดามิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ
ประชาสัมพันธ์การสั่งจองหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564
ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม FSG Healtyh Run
Music :ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

    1 2 3 4  >   >|