[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการซ่อมเสริม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และ 5-6 ที่มีผลการเรียน “0” ตกค้าง
ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา 2566
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.2 - 6, ม.2 - 3 และ ม.5 - 6 ปีการศึกษา 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่องยกเลิกการใช้งานระบบบัตรอาหารเก่า
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วิธีการตรวจสอบและการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ผ่านระบบ "SWIS App for Student"
ประกาศการสวมหน้ากากอนามัยในบริเวณโรงเรียน
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย วันที่ 9 มิถุนายน 2566
ประชาสัมพันธ์เรื่องการซื้อบัตรอาหารถาวรใหม่ ระบบ SWIS FOOD COURT สำหรับผู้ปกครอง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ดูแลสุขภาพ "หน้าฝน" อย่างไร ให้ไกลป่วย
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชาย ชยางกูร จารุทัตธำรง ม.2/1 (The Gifted) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์ Enhance Line Follower Robot และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หุ่นยนต์ขนถ่ายสินค้าอัตโนมัติ
เปิดรับสมัครนักเรียน ป.1 - ม.6 เข้าร่วมการสอบ ASMOPSS ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์สอบแบบภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ACT TIMES Vol.17 No.1
เรื่องแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบ ในโอกาสเริ่มปีการศึกษา 2566
แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์  ประจำปีการศึกษา  2566
แนะนำบุคลากรต่างชาติใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566
แจ้งปิดทำการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันวิสาขบูชา และวันหยุดชดเชย
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 2/2566 วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการเสาร์สร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 1/2566
อัลบั้มภาพถ่ายผู้บริหาร บุคลากร สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ และนักเรียน ในโอกาสครบรอบ 60 ปีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ นายธนกร รุ่งเรืองพร นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ชมรม ACT Robot Club ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม จากการสอบ O-NET ปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม จากการสอบ O-NET ปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม จากการสอบ O-NET ปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม จากการสอบ O-NET ปี 2565
กำหนดการรับหนังสือแบบเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2566
กำหนดการรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2565
การจ่ายเงินอุดหนุนต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2566
Music : ประกาศรายชื่อผู้สอบ ACT QUALITY STANDARD OF MUSIC 2023
แจ้งการซ่อมเสริมของนักเรียนที่ติด "0" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณารางวัล ACT 60th Diamond Jubilee Award
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มาสเตอร์ชูศักดิ์ สิงห์สุวรรณ
ขอแสดงความยินดีกับด.ช.วีรวิชญ์ โชติจุฬางกูร รางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบสุดยอดอัจฉริยะภาพระดับประเทศ)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบสุดยอดอัจฉริยะภาพระดับประเทศ)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบสุดยอดอัจฉริยะภาพระดับประเทศ)
ปฏิทินกิจกรรม - โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ปีการศึกษา 2566
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง รายการแข่งขันวิชาการนานาชาติ (สพฐ.) วิชาวิทยาศาสตร์ รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อนักเรียนและรหัสเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประชาสัมพันธ์กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2566
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดามิสพิมพ์ชนก คูณมี
แจ้งการซ่อมเสริมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
การสั่งจองหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2566
การติดต่อสมัครใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน ในช่วง Summer Course 2023 และเปิดเทอม
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม.1 ม.4 แทรกชั้น และนักเรียนเก่าที่รักษาสิทธิเรียนต่อ ม.1 ม.4 ในปีการศึกษา 2566
Music :ขอเชิญนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรี สมัครสอบวัดระดับความสามารถด้านดนตรี ACT QUALITY STANDARD OF MUSIC 2023
ขอความอนุเคราะห์จากผู้ปกครอง ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2565

    1 2 3 4  >   >|