[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2562 (เดิม)
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 1/ 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แจ้งการจัดกิจกรรม Open House และจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ใหม่ ปีการศึกษา 2564
หน่วยงานโภชนาการ ดำเนินการตรวจเช็คกล่องบรรจุอาหารและระบบแก๊ส
สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563
ตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน ครั้งที่ 1
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 6/2563 ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ทำไมต้องป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง"
VDO องค์ความรักนักบุญหลุยส์ EP.10
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดานางสิรีภัทร์ ฉ่ำจิตร 
ประชาสัมพันธ์พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การทำความสะอาดหน้ากากผ้า เก็บไว้ใช้ซ้ำ ลดขยะ ป้องกันโรค"
ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์
ขอแสดงความชื่นชม นายเอก สุขโหมด
รายการเมนูอาหารประจำเดือน กันยายน 2563 ครัวครู ครัวเด็ก ครัวกลาง และ ครัวต้นสน รายการเมนูอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
VDO องค์ความรักนักบุญหลุยส์ EP.9
ประชาสัมพันธ์จุลสารรายเดือนฉบับที่ 218 (ออนไลน์)
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา มิสฐิติรัตน์ อยู่สวัสดิ์ และมิสสราวดี ปรีดิ์เปรม
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การใช้เจลล้างมือ"
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มาสเตอร์อัครัช  ขันธปรีชา 
แจ้งเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563
ขอเชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธ์ุ"
ประชาสัมพันธ์การแจ้งความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม
ขอแสดงความชื่นชม นายบุญสงค์ ทองลี่
ขอแสดงความยินดีกับมิสนารถลดา ชมภูศรี ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ใส่หน้ากากผ้าอย่างปลอดภัย"
ตรวจสุขภาพพนักงาน และผู้ประกอบการร้านค้า ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์ หน้ากากอัสสัมชัญยูไนเต็ด
ประกาศแจ้งเรื่องสระว่ายน้ำเปิดให้บริการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ประกาศแจ้งเรื่องการเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบทุกระดับชั้น ตามมติการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564
รายการเมนูอาหารประจำเดือน สิงหาคม 2563 ครัวครู ครัวกลาง ครัวเด็ก และครัวต้นสน
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "โรคมือ เท้า ปาก"
ประชาสัมพันธ์ ย้ายที่ทำการห้องพยาบาล
เปิดเรียน Bell – Extra ภาคเรียนที่ 1/2563
ประชาสัมพันธ์ของที่ระลึก สโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ด ฤดูกาล 2020
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " โรคในหน้าฝน ที่ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังในลูกน้อย"
ACT Fitness Center จัดโปรโมชั่นสำหรับผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลพิเศษ นวัตกรรมสร้างแรงบันดาลใจ จากการส่งผลงาน ระบบรดน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ และวันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กำหนดการ พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ไข้เลือดออกในเด็ก"
กำหนดการพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แนะนำบุคลากรต่างชาติใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ประชาสัมพันธ์การสมัครคอร์สเรียนเสริมวันเสาร์สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 ในโครงการ EXTREME SAT 1/2020
การเรียนออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แผนการเรียน Bell
กำหนดการถ่ายภาพนักเรียนระดับชั้น ป.1, ป.4, ม.1, ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น ประจำปีการศึกษา 2563

    1 2 3 4  >   >|