[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
แจ้งการซ่อมเสริมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
การสั่งจองหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัคร ACT SUMMER COURSE 2023
กำหนดการของนักเรียนใหม่ ป.1 ม.1 ม.4 แทรกชั้น และนักเรียนเก่าที่รักษาสิทธิเรียนต่อ ม.1 ม.4 ในปีการศึกษา 2566
ประกาศการสวมหน้ากากอนามัยในบริเวณโรงเรียน
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณารางวัล ACT 60th Diamond Jubilee Award
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มาสเตอร์ชูศักดิ์ สิงห์สุวรรณ
ขอแสดงความยินดีกับด.ช.วีรวิชญ์ โชติจุฬางกูร รางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบสุดยอดอัจฉริยะภาพระดับประเทศ)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบสุดยอดอัจฉริยะภาพระดับประเทศ)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบสุดยอดอัจฉริยะภาพระดับประเทศ)
ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินกิจกรรม - โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ปีการศึกษา 2566
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง รายการแข่งขันวิชาการนานาชาติ (สพฐ.) วิชาวิทยาศาสตร์ รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อนักเรียนและรหัสเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประชาสัมพันธ์กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2566
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดามิสพิมพ์ชนก คูณมี
การติดต่อสมัครใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน ในช่วง Summer Course 2023 และเปิดเทอม
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม.1 ม.4 แทรกชั้น และนักเรียนเก่าที่รักษาสิทธิเรียนต่อ ม.1 ม.4 ในปีการศึกษา 2566
Music :ขอเชิญนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรี สมัครสอบวัดระดับความสามารถด้านดนตรี ACT QUALITY STANDARD OF MUSIC 2023
ขอความอนุเคราะห์จากผู้ปกครอง ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีกับมาสเตอร์เจนธรรม จันทร์เสริมพงศ์ ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ ม.5 ได้รับทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2565/2566 รุ่นที่ 2
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2566
งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ : ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 13/2564 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
ACT Crossfit Combine 2023
การสั่งจองหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2566
<ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มารดา มิสพัณณ์ชิตา ฉ่ำจิตร นางณัชชา เหลืองเรือง และนายยศวีร์ ฉ่ำจิตร>
กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5
แจ้งดับไฟฟ้า วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-13.00 น.
ประชาสัมพันธ์ จุลสารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 230
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2565 การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 และการเรียนการสอน ACT Summer Course 2023
เปิดรับสมัคร ACT SUMMER COURSE 2023
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ ครบรอบ 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี เทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ 2566 
กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าแผนการเรียน STEM-Bell ประจำปีการศึกษา 2566
เชิญชวนคุณครู ผู้ปกครอง ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมรับรางวัล ACT 60th Diamond Jubilee Award
แจ้งกำหนดการบริการเครื่องแบบนักเรียน และรับอุปกรณ์นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัครร้านค้าผู้ประกอบการภายนอก ปีการศึกษา 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมทดสอบความรู้รายการ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ระดับชั้น ม. ต้น (The Gifted) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools
ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา การประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2566
English Program Final Content Summaries
ประกาศผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2/2565
กำหนดการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2565
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิค "ACT Aerobic Dance 2023"
กำหนดการกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ACT 60th Diamond Jubilee Design Your Future
 แจ้งกำหนดการขยายเวลาและแนวปฏิบัติการซ่อมเสริม ปีการศึกษา 2565 และตกค้าง
แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำเดือนมกราคม  2566

    1 2 3 4  >   >|