[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า ชาวแดงขาวทุกท่าน ร่วมเฉลิมฉลองงานคืนสู่เหย้า 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี "ACT 60th Diamond Jubilee Homecoming"
ประกาศการสวมหน้ากากอนามัยในบริเวณโรงเรียน
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565
กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 และ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา นายพรชัย วิชาสูง
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม │ ในงานมหกรรมครบรอบ 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี
ขอเชิญชวนนักเรียน ACT ระดับชั้น ม.1 - ม.6 สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา E-Sports (ROV & PUBG Mobile) "ACT ESPORTS CHAMPIONSHIP SERIES 2022" เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มารดา มิสศิริพร น้อมจุ้ย ครูเกษียณ
ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติธัช จันทนะรัตน์ ม.5/1 ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมค่ายโอลิมวิชาการ ประจำปี 2565 รอบแรก วิชาชีววิทยา
ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมการแข่งขันอีสปอร์ตในรายการ ACT Esports Championship Series 2022
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และเกียรติบัตร จากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565
กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 และ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
Music : ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดความสามารถทางดนตรี ACT Music Festival 2022
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดกิจกรรมแนะแนวรูปแบบออนไลน์ เรื่อง "แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 " ในวันที่ 24 กันยายน 2565
ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ปภาวรินต์ ภิญโญวัฒยากร ด.ช.วีรวิชญ์ โชติจุฬางกูร ดญ.กัญญาลักษณ์ ภูมิวสนะ และด.ช.โปษัณ พฤกษ์กานนท์ ได้รับรางวัล Asian Science & Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools 2022 (ASMOPSS) รอบแรก วิชาวิทยาศาสตร์
VDO ประวัติภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (ตั้งแต่ พ.ศ.2556-ปัจจุบัน)
ขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
งานประกันคุณภาพ : รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับน.ส.พัชชาภา สัมพัฒนวรชัย น.ส.ปุณณภา ปานทอง น.ส.ฐิตินันท์ ชีวะธรรมรัตน์ นักเรียนแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท.และสอวน. ม.5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้าน BCG) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
ขอแสดงความยินดีกับนายชยพัฒน์ โอสนานนท์ และนายกรปภพ สิทธิฤทธิ์ นักเรียนแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท.และสอวน. ม.5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปี 2565 (ออนไลน์) มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
Music : ขอเชิญชมการแสดงดนตรี ACT Music Show 2022
กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยยศฐา มานะชัยสิทธิ์ นักเรียนระดับชั้น ม.6/2 "คว้าแชมป์" จากการเข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ระดับประเทศ ชิงถ้วยเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ACT Calendar " September 2022" ปฏิทินโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เดือนกันยายน 2565
งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ : เชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 6 / 2565 วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565
ประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษสำหรับผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป ACT Fitness Center
แนะนำบุคลากรใหม่ประจำเดือนกันยายน 2565
ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสอนเสริม OCTOBER COURSE 2022 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่3)
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell
งานบุคคล : ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มาสเตอร์ปิยะชาติ นพคุณวิจัย
ขอเชิญคุณครูและเจ้าหน้าที่ประชุมพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 16.20 น.
ACT SUPER STRONG CHALLENGE Season 4
ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
6 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการตรวจสอบ และชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ผ่านระบบ SWIS Student ของโรงเรียน ACT
ประชาสัมพันธ์จุลสารรายเดือนฉบับที่ 227 (ออนไลน์)
ประกาศผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1/2565
ฝ่ายวิชาการขอแจ้งปรับวันเรียนโครงการเสาร์สร้างสรรค์
แจ้งกำหนดการขยายเวลาและแนวปฏิบัติการซ่อมเสริม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และ 5-6 ที่มีผลการเรียน “0” ตกค้าง
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่ง ฉลองครบรอบ 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอแสดงความยินดีกับนายธนกร รุ่งเรืองพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ รายการ MAKER ROBOTICS CHALLENGE 2022
นักเรียนชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ MRC Robotics 2022
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร – อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ขั้นตอนการตรวจสอบ และชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ผ่านระบบ SWIS Student
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
แนะนำบุคลากรใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2565
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
กำหนดการพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ การทดลองเปิดประตูทางออกสำหรับนักเรียน (ประตูเล็ก) ในช่วงเวลาเลิกเรียน ตั้งแต่เวลา 16.00 - 17.00 น.

    1 2 3 4  >   >|