[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 3/2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนวันมาเรียนที่โรงเรียน และวันมาเตรียมความพร้อมของนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มารดามิสณัฐชลัยย์ ทวีผล
ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทุกท่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีเพื่อในหลวง
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ บิดานางกำไล จรเข้น้อย
แนะนำแผนการเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเสิศ Programming Skills Award 1st Place Winner
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน
คลิปแนะนำ ACT Learning Space อาคารรัตนบรรณาคาร
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มารดามาสเตอร์อภิชาติ สมัครธัญญกิจ 
กำหนดการพิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต
สรุปผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2563
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของภราดาชาร์ลส์ โบโรเมโอ เลอชัย ลวสุต อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (พ.ศ. 2541-2543)
ประชาสัมพันธ์ การประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน ประจำปี 2564
แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่อง ระบบสัญญาณโทรศัพท์ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีขัดข้อง
ขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี และบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สมัครบัตรเครดิตร่วม CGA / SFT - กสิกรไทย
ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2564  (อัพเดทวันที่ 21/6/2564)
ประชาสัมพันธ์ร้าน Stationery ( Big A.)
ขอแสดงความยินดีกับมาสเตอร์สุนทร ศรีจันทร์ ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม Best Paper Awards 2021
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มิสปรียานันท์ และมิสสายสุนีย์ จันทร์พงษ์
ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง โรคไข้เลือดออก
แจ้งการส่งใบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 2564
แจ้งการเตรียมตัวสมัครเข้าเรียนเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เปิดรับร้านค้าผู้ประกอบการภายนอก ปีการศึกษา 2564 จำหน่ายอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวไก่ จำนวน 1 ร้าน
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา นางสาวเนตรนภา วันทองสุข
ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
งานวัดผลและวิจัย: ประชาสัมพันธ์การซ่อมเสริมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
งานนักศึกษาวิชาทหาร ขอแจ้งเลื่อนการส่งใบรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ ๒๗/๒๕๖๓ เรื่อง การปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒๕)
การลงทะเบียนขอรับเงินคืน SUMMER COURSE 2021
แจ้งข้อมูลการนำส่งใบรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร
กำหนดวันในการรับเอกสารระเบียนใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ สามีนางสาวโศภิษฐา รอดคง
ประชาสัมพันธ์การรับใบรายงานผลการเรียนปลายภาค 2/2563
แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการซ่อมเสริม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -5 ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
ประชาสัมพันธ์ อสธ สาร ฉบับที่ 87 (ออนไลน์)
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 25/2563 เรื่อง การงดกิจกรรม Summer และเลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนในเดือนเมษายน
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การเตรียมตัวช่วงสงกรานต์ ป้องกันโควิด 19"
แจ้งย้ายสำนักงาน Bell ชั่วคราว
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "8 สัญญาณอันตรายเสี่ยงโรคลมแดด (Heat Stroke) "
แจ้งกำหนดการสอบนักเรียนที่ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
ประชาสัมพันธ์ร้าน Stationery ( Big A.)
ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
แจ้งการซ่อมเสริมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำเดือนเมษายน 2564
รายชื่อนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1 ม.1 ม.4 นักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์จุลสารรายเดือนฉบับที่ 221 (ออนไลน์)
ประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนในโครงการ Summer Course 2021

    1 2 3 4  >   >|