[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
EP Final Content Summaries, Semester 1/2020
ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ขอเชิญคุณครู และเจ้าหน้าที่ประชุมพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 16.20 น.  
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562
แจ้งการจัดกิจกรรม Open House และจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ใหม่ ปีการศึกษา 2564
VDO องค์ความรักนักบุญหลุยส์ EP.13
สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ Line ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 
แนวปฏิบัติสำหรับบุคคลภายนอกติดต่องานวัดผลและวิจัย
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 7/2563 วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563
ประกาศลำดับที่เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2562
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มิสจารุวรรณ  หนูเทศ
มอบเงิน ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่บิดาของอาจารย์กฤษณะ  มณีสอดแสง
VDO องค์ความรักนักบุญหลุยส์ EP.12
VDO องค์ความรักนักบุญหลุยส์ EP.11
ขอแสดงความชื่นชม นางสาวอารยา สะแต
ขอแสดงความชื่นชม นางฉันทนา  พันธ์สมจิตร
ขอแสดงความชื่่นชมนางอุสา อ่อนน้อมดี
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา 2563
หน่วยงานโภชนาการ ดำเนินการตรวจเช็คกล่องบรรจุอาหารและระบบแก๊ส
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ทำไมต้องป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง"
VDO องค์ความรักนักบุญหลุยส์ EP.10
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดานางสิรีภัทร์ ฉ่ำจิตร 
ประชาสัมพันธ์พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การทำความสะอาดหน้ากากผ้า เก็บไว้ใช้ซ้ำ ลดขยะ ป้องกันโรค"
ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์
ขอแสดงความชื่นชม นายเอก สุขโหมด
รายการเมนูอาหารประจำเดือน กันยายน 2563 ครัวครู ครัวเด็ก ครัวกลาง และ ครัวต้นสน รายการเมนูอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
VDO องค์ความรักนักบุญหลุยส์ EP.9
ประกาศรายชื่อนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2562 (เดิม)
ประชาสัมพันธ์จุลสารรายเดือนฉบับที่ 218 (ออนไลน์)
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา มิสฐิติรัตน์ อยู่สวัสดิ์ และมิสสราวดี ปรีดิ์เปรม
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การใช้เจลล้างมือ"
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มาสเตอร์อัครัช  ขันธปรีชา 
แจ้งเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563
ขอเชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธ์ุ"
ประชาสัมพันธ์การแจ้งความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม
ขอแสดงความชื่นชม นายบุญสงค์ ทองลี่
ขอแสดงความยินดีกับมิสนารถลดา ชมภูศรี ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ใส่หน้ากากผ้าอย่างปลอดภัย"
ตรวจสุขภาพพนักงาน และผู้ประกอบการร้านค้า ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์ หน้ากากอัสสัมชัญยูไนเต็ด
ประกาศแจ้งเรื่องสระว่ายน้ำเปิดให้บริการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ประกาศแจ้งเรื่องการเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบทุกระดับชั้น ตามมติการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564
รายการเมนูอาหารประจำเดือน สิงหาคม 2563 ครัวครู ครัวกลาง ครัวเด็ก และครัวต้นสน
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "โรคมือ เท้า ปาก"
ประชาสัมพันธ์ ย้ายที่ทำการห้องพยาบาล

    1 2 3 4  >   >|