[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2551
ชมภาพความสนุกสนานกับโครงการ TARO to School 2008 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ขอเชิญคณะกรรมการงานวัดผลและวิจัยประชุมครั้งที่ 4/2551
ขอเชิญครูและพนักงานประจำสระว่ายน้ำทุกท่านเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 4/2551  ในวันพุธที่ 18 มิ.ย.51  ณ ห้องหัวหน้างานสระว่ายน้ำ  เวลา 13.00-14.00 น.
ขอเชิญคุณครูระดับชั้น  ป.1-ป.5 ทุกท่านเข้าร่วมอบรมวิธีการใช้สื่อเทคโนโลยี  ประจำห้องเรียน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2551  เวลา 16.30-17.00 น. ณ อาคารราฟาแอล
กำหนดการรับชุดลูกเสือที่สั่งจองจากโรงเรียน
ขอเชิญคุณครูคำสอนประชุมครั้งที่ 2/2551
สัปดาห์ให้ความรู้และการป้องกันสิ่งเสพติด โรคเอดส์ และเพศศึกษา ปีการศึกษา 2551
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครื่องเป่าฮอร์น
ขอเชิญคณะกรรมการคัดเลือกร้านจัดทำเสื้อสีประชุมพร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2551 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ
ขอเชิญคุณครูและเจ้าหน้าที่สมัครเป็นนักกีฬาในการแข่งขัน "กีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4 สถาบัน ครั้งที่ 17
เชิญงานบุคคล ประชุมครั้งที่ 5/2551
บริษัท ฟิล์มมิวสิค คอมพานี จำกัด จะเข้ามาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกสอนแนะนำเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอล
กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2551
เชิญประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่1/2551
เอกสารการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2551
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานนิเทศการสอนครั้งที่ 1/2551
ขอเชิญครูกลุ่มสาระฯศิลปะประชุม
เชิญคณะครู IEP (สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ) ในระดับ ป.1 ป.2 ป.4 ม.1 และ ม.4 ประชุม
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงินประชุมครั้งที่ 6/2551
ประชุมเครือข่ายงานการเงินมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2550
ขอเชิญครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม"วันสุนทรภู่"
โครงการเล่มโปรดบุ๊คคัลบ
ประชุมคณะครูแผนกการเงิน
เรียนเชิญคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประชุม ครั้งที่ 1/2551
การฉีดวัคซีน  ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
เชิญคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมประชุมครั้งที่ 5/2551 ในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 1
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ถ่ายทำวิดีโอเพื่อประกอบการเรียนวิชาสังคม
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานวิจัย
แจ้งแนวทางการแจ้งซ่อม บำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
วันที่ 14 มิถุนายน 2551 ฉีดพ่นยากันยุงภายในโรงเรียน ครั้งที่ 2
เชิญหัวหน้างานและหัวหน้าฝ่ายประชุมเรื่องการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
โครงการประกวดเกมส์และสื่อสร้างสรรค์ในระดับสากล
การบันทึกเทปโทรทัศน์รายการดิสคัฟเวอรี่ วันที่ 18 มิถุนายน 2551  เวลา 09.00 น.-11.00 น.
การอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมผ่าน Internet
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2552
นักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  รุ่นอายุ 16 ปี ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม - เตรียมทีมฟุตบอลเยาวชนตัวแทนประเทศไทย รุ่นอายุ 16 ปี           
ฝ่ายบริหารทั่วไป  กำลังดำเนินการก่อสร้าง Cover  Walkway บริเวณด้านหน้าอาคารราฟาแอล-สนามฟุตบอล
รับสมัครสอบแข่งขันชิงทุนมหาวิทยาลัย APU
การสมัครสอบ EJU สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นระดับปริญญาตรี
ทัศนศึกษาในโครงการ "โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง"
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีโดยฝ่ายกิจการนักเรียน จัดพิธีไหว้ครู ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
วันที่ 13-15 มิถุนายน 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีโดยฝ่ายกิจการนักเรียน จัดโครงการค่ายผู้นำ จังหวัดนครปฐม
รับใบประกาศนียบัตร
การแจ้งข่าวสารผ่านระบบ SMS
แจ้งราคาวัสดุสำนักงานที่คณะครูต้องเบิกประจำ
แจ้งการจ่ายเงินค่าเทอมบุตรบุคลากร ภาคเรียนที่ 1/2551
ทุนการศึกษาบุตรบุคลากรปีการศึกษา 2551
โครงการเสาร์สร้างสรรค์ English Program
กำหนดแจก อสธ สาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

|<  <   112 113 114 115 116 117  >   >|