[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
แจ้งการสร้างบ่อพักท่อร้อยสายเพื่อวางสาย Optical Fiber ภายในโรงเรียน
แจ้งการปิดระบบเครือข่ายชั่วคราว
การยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์เป็นเงินช่วยเหลือบุตร งวด ต.ค.49-ก.ย.50
รายการประชุมระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2551
ส่งเล่มกิจกรรมชมรม
ส่งแฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การส่งงานวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยหน่วยงาน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จะออกค่ายอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2550
ประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2551
การส่งแบบประเมินตนเองถึงผู้อำนวยการ
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนดนตรี  ประเภทวง  Symphonic  Band
สระว่ายน้ำงดให้บริการ  วันมาฆบูชา
แจ้งวันหยุดเจ้าหน้าที่
ขอเชิญคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายประชุมวันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
แจ้งการปิดระบบเครือข่ายชั่วคราว
ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อสงสัย ระเบียบว่าด้วย "บำเหน็จ และบำนาญ พุทธศักราช 2549"
ห้องสมุดงดการยืมหนังสือของนักเรียนตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนสอบผ่านเข้าศึกษาต่อ ม.4 (รอบภายในสายศิลป์-คำนวณ)
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนสอบผ่านเข้าศึกษาต่อ ม.4 (รอบภายในสายศิลป์-ภาษา)
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนสอบผ่านเข้าศึกษาต่อ ม.4 (รอบภายในสายศิลป์-อังกฤษ)
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนสอบผ่านเข้าศึกษาต่อ ม.4 (รอบภายในสายวิทยาศาสตร์)
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดับมัธยมประจำเดือนมกราคม 2551
เจ้าหน้าที่ใหม่
ข่าวด่วน
แจ้งการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ  เข็มที่  2
บริษัท อาดิดาส (ประเทศไทย) จำกัด ขออนุญาตใช้สนามฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีแข่งขันในรอบคัดเลือกนักฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงแชมป์เอเชีย ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
อบรมคอมพิวเตอร์บุคลากร หลักสูตร MS EXCEL ครั้งที่ 1
การเรียน Intensive Course นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รับใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
มอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สำรอง)
วันที่ 26 มกราคม 2551 ทางบริษัท  นับหนึ่ง  นีโอฟิล์ม จำกัด บริหารงานโดย คุณศรัณยู  วงษ์กระจ่าง ขอใช้สถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเพื่อถ่ายทำละคร
บริษัทเจทู มีเดีย จำกัด และ บริษัทไวตามิ้ลค์ จะเข้ามาถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
แจ้งการดำเนินการการพัฒนาระบบเครือข่าย
ยื่นใบสมัครนักเรียนม.3 ขึ้น ม.4 (นักเรียนอสธ)
การมอบตัวนักเรียนม.3 ขึ้น ม.4  (รอบ 2) สำรอง (นักเรียนอสธ)
แจ้งบุคลากรเข้างานใหม่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัตราจ้าง สังกัดฝ่ายวิชาการ
แจ้งข้อมูลพนักงานเข้าใหม่และพนักงานลาออก
การแต่งกายไว้ทุกข์
การรับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิฯ
ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550
เชิญผู้ปกครอง ป.6 และ ม.3  ประชุมรับทราบแผนการเรียนในวันที่ 19 ม.ค. 2551
กำหนดการประกาศผลนักเรียนมีสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ในปีการศึกษา 2551
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 3 ดูงาน ACT
สระว่ายน้ำ  เทิดเทพรัตน์'36  งดให้บริการ  รวม 3 วัน
สาร"วันเด็กแห่งชาติ"  ประจำปี2551
แจ้งกำหนดการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
นักกีฬาฟุตบอล เก็บตัวฝึกซ้อม ที่ประเทศสิงคโปร์
ข่าวจากสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงิน ครั้งที่ 24/2550
ประชุมพนักงานจำหนายสินค้าร้าน Big A

|<  <   113 114 115 116 117  >   >|