[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
การมอบตัวนักเรียนม.3 ขึ้น ม.4  (รอบ 2) สำรอง (นักเรียนอสธ)
แจ้งบุคลากรเข้างานใหม่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัตราจ้าง สังกัดฝ่ายวิชาการ
แจ้งข้อมูลพนักงานเข้าใหม่และพนักงานลาออก
การแต่งกายไว้ทุกข์
การรับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิฯ
ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550
เชิญผู้ปกครอง ป.6 และ ม.3  ประชุมรับทราบแผนการเรียนในวันที่ 19 ม.ค. 2551
กำหนดการประกาศผลนักเรียนมีสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ในปีการศึกษา 2551
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 3 ดูงาน ACT
สระว่ายน้ำ  เทิดเทพรัตน์'36  งดให้บริการ  รวม 3 วัน
สาร"วันเด็กแห่งชาติ"  ประจำปี2551
แจ้งกำหนดการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
นักกีฬาฟุตบอล เก็บตัวฝึกซ้อม ที่ประเทศสิงคโปร์
ข่าวจากสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงิน ครั้งที่ 24/2550
ประชุมพนักงานจำหนายสินค้าร้าน Big A
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
แจ้งการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับประถม(pre.ประถมต้น-ประถมปลาย)
ประชุมสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองฯ สัญจร
งานครอบครัวสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

|<  <   116 117 118 119