[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
อบรมคอมพิวเตอร์บุคลากร หลักสูตร MS EXCEL ครั้งที่ 1
การเรียน Intensive Course นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รับใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
มอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สำรอง)
วันที่ 26 มกราคม 2551 ทางบริษัท  นับหนึ่ง  นีโอฟิล์ม จำกัด บริหารงานโดย คุณศรัณยู  วงษ์กระจ่าง ขอใช้สถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเพื่อถ่ายทำละคร
บริษัทเจทู มีเดีย จำกัด และ บริษัทไวตามิ้ลค์ จะเข้ามาถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
แจ้งการดำเนินการการพัฒนาระบบเครือข่าย
ยื่นใบสมัครนักเรียนม.3 ขึ้น ม.4 (นักเรียนอสธ)
การมอบตัวนักเรียนม.3 ขึ้น ม.4  (รอบ 2) สำรอง (นักเรียนอสธ)
แจ้งบุคลากรเข้างานใหม่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัตราจ้าง สังกัดฝ่ายวิชาการ
แจ้งข้อมูลพนักงานเข้าใหม่และพนักงานลาออก
การแต่งกายไว้ทุกข์
การรับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิฯ
ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550
เชิญผู้ปกครอง ป.6 และ ม.3  ประชุมรับทราบแผนการเรียนในวันที่ 19 ม.ค. 2551
กำหนดการประกาศผลนักเรียนมีสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ในปีการศึกษา 2551
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 3 ดูงาน ACT
สระว่ายน้ำ  เทิดเทพรัตน์'36  งดให้บริการ  รวม 3 วัน
สาร"วันเด็กแห่งชาติ"  ประจำปี2551
แจ้งกำหนดการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
นักกีฬาฟุตบอล เก็บตัวฝึกซ้อม ที่ประเทศสิงคโปร์
ข่าวจากสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงิน ครั้งที่ 24/2550
ประชุมพนักงานจำหนายสินค้าร้าน Big A
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
แจ้งการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับประถม(pre.ประถมต้น-ประถมปลาย)
ประชุมสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองฯ สัญจร
งานครอบครัวสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

|<  <   125 126 127 128