[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ประชาสัมพันธ์ แจ้งงดการเรียนการสอนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา
กิจกรรม ACT Super Strong Challenge Season 3
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " 6 วิธีดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด ให้ห่างไกล COVID-19 และโรคทางเดินหายใจจากไวรัสต่างๆ "
ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องการมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาค 2/2563 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประชาสัมพันธ์เรื่องการปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์แจ้งการคืนค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563
ขอแสดงความชื่นชม นายวิเชียร  แก้วงาม
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลสลากคริสต์มาสให้โชค 2020
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ประชาสัมพันธ์วันเปิด และวันปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
แจ้งยกเลิกการจัดการเรียนการสอนคอร์ส Bell Extra ภาคเรียนที่ 2/2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " 4 ต้องทำ เมื่อต้องไปโรงเรียนลดเสี่ยง โควิด-19)"
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 23/2563 เรื่อง วันเปิดเรียน และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา การประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา มาสเตอร์ประเทือง โปร่งมะณี
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกของแผนการเรียน English Program ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์จุลสารรายเดือนฉบับที่ 220 (ออนไลน์)
ประชาสัมพันธ์เลื่อนการเปิดเรียน
ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขยายเวลาการส่งสลากคริสต์มาสให้โชค
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " ดูแลลูกรัก ห่างไกลโควิด (COVID-19) "
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับทุนราฟาแอลและทุนยอห์น แมรี่ ประจำปีการศึกษา 2564
ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 (รอบภายใน) ที่ไม่มีชื่อตามประกาศของวิชาการ
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสิทธิ์สมัครแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษตามแนวทางสสวท และ สอวน ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2564
แจ้งเลื่อนการจัดการเรียนการสอนในโครงการสอนเสริมวันเสาร์ Extreme Sat จากวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เป็นวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564
แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการซ่อมเสริม ปลายภาคเรียนที่ 1/2563
  ขอแสดงความชื่นชม มิสเสมอใจ นองขมวด
แจ้งกำหนดการเรียนการสอนออนไลน์เนื่องจากการหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ “I LOVE DAD 2020”
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 20/2563 เรื่องหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
แจ้งงดการเรียนการสอนคอร์ส Bell Extra
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " วิธีป้องกันตนเองและสังคม จากโรคติดต่อโควิด -19"
เปิดรับลงทะเบียนรักษาสิทธินักเรียนเก่าระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศเช้าวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
อัพเดทปฏิทินโรงเรียนเดือน ธ.ค.63 - พ.ค.64  (วันที่ 17 ธ.ค.2563)
ขอแสดงความชื่นชม มาสเตอร์กิตติคุณ แลกระสินธุ์
ขอแสดงความชื่นชม นายภานุวัฒน์ ประดับด้วยศีล
ขอแสดงความชื่นชม นางอุสา อ่อนน้อมดี
ขอแสดงความชื่นชม มาสเตอร์กิตติคุณ แลกระสินธุ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " ฝุ่น PM 2.5 "
ขอเชิญคุณครูและเจ้าหน้าที่ประชุมพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 16.20 น.
ประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง "แนะนำแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย"
ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการประกวด ACT Healthy boy & Girl 2020
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ฝุ่น PM 2.5 ภัยร้ายทำลายสุขภาพ"

|<  <   1 2 3 4 5  >   >|