[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
เปิดเรียน Bell – Extra ภาคเรียนที่ 1/2563
ประชาสัมพันธ์ของที่ระลึก สโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ด ฤดูกาล 2020
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " โรคในหน้าฝน ที่ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังในลูกน้อย"
ACT Fitness Center จัดโปรโมชั่นสำหรับผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลพิเศษ นวัตกรรมสร้างแรงบันดาลใจ จากการส่งผลงาน ระบบรดน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ และวันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กำหนดการ พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ไข้เลือดออกในเด็ก"
กำหนดการพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แนะนำบุคลากรต่างชาติใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ประชาสัมพันธ์การสมัครคอร์สเรียนเสริมวันเสาร์สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 ในโครงการ EXTREME SAT 1/2020
การเรียนออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แผนการเรียน Bell
กำหนดการถ่ายภาพนักเรียนระดับชั้น ป.1, ป.4, ม.1, ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น ประจำปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุนโครงการ AFS รุ่นที่ 60 (พ.ศ. 2564 - 2565)
กำหนดการเปิด และปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2563
รายการเมนูอาหารกลางวัน ครัวครู ครัวเด็ก ครัวกลาง ครัวต้นสน และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 และ EP,นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 EP.,นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 EP. คะ
กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 1/ 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "โรคโควิด 19 "
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดชุด Face shield หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจลใหักับนักเรียนทุกคน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และนักเรียนใหม่แทรกชั้น ปีการศึกษา 2563 (ไม่รวมนักเรียนเก่าเลื่อนชั้น)
เปิดรับสมัครร้านค้าผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา 2563
ระเบียบการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2563
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มิสพิรญาณ์ เดชกุล
การรับเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2563
แจ้งกำหนดการสอบนักเรียนที่ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มิสเนตร์ ไชยบัวแก้ว
ผู้ปกครองศิษย์เก่ามอบเครื่องพ่นและน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19
แจ้งการขอรับคืนเงิน SUMMER COURSE 2020 นักเรียนชั้น ป.1 ม.1 ม.4 ม.ปลาย และแทรกชั้นใหม่
แจ้งประชาสัมพันธ์การรับหนังสือแบบเรียน (ทุกแผนการเรียน)
QR Code ไลน์กลุ่มห้องเรียนชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2563
แจ้งกำหนดการเรียนออนไลน์ และวิธีการเข้าใช้ห้องเรียน ACT e-School Learning@Home
แจ้งวิธีการเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ ACT e-School Learning@Home
แจ้งนัดหมายรับหนังสือแบบเรียน (ทุกแผนการเรียน) ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ ๓๐/๒๕๕๒ เรื่องการปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
แจ้งกำหนดการสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบเรื่องการยื่นเรื่องลาออก
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบเกรดเฉลี่ย (GPA) สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
กำหนดวันและสถานที่ในการรับเอกสารระเบียนใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกระดับชั้น
แจ้งเรื่องการรับเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2563
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม

|<  <   1 2 3 4 5  >   >|