[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทีม Identation Error ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ขอแสดงความยินดีกับศูนย์ ACT STEM CENTER ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกในการจัดสร้างห้อง STEM LAB
ขอแสดงความยินดีกับนักนวัตกรคนเก่ง ที่ผ่านการคัดเลือกและรับทุนสนับสนุน โครงการระบบช่วยเหลือแบบชาญฉลาดสำหรับการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน ม.1-ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ October Course โครงการ ACT October Online
ประชาสัมพันธ์ การสมัครบัตรเครดิตร่วม CGA / SFT – กสิกรไทย เพื่อรับสิทธิพิเศษ
ขอแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ มารดามิสวลีพร อุ่นจิตต์ธรรม
ประชาสัมพันธ์จุลสารรายเดือนฉบับที่ 222 (ออนไลน์)
ขอแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ สามีนางมาลี สุขประเสริฐ
ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบ ปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา มิสประภัสสร วิเวก 
ประชาสัมพันธ์ร้าน Stationery ( Big A.)
ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
การประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564
ขอเชิญผู้ปกครองกรอกแบบสอบถาม เรื่องแบบสำรวจและยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 "ไฟเซอร์"
แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่อง ระบบสัญญาณโทรศัพท์ของโรงเรียนหมายเลข 0 2807 9555 ถึง 63  สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว
ขอแสดงความยินดี กับ มิสสมศรี อินทรโชติ
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประสานการจองวัคซีนสำหรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบ ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565
การติดต่อขอรับใบเบิกราชการ
ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับหนังสือแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน และเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบ ในรูปแบบ Drive Thru
ประชาสัมพันธ์การรับเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียน
ประชาสัมพันธ์ร้าน Stationery ( Big A.)
ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ( Drive Thru)
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ทั้งภายใน และภายนอก) รับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “AI หลักสูตรแห่งอนาคต” และแนะนำแผนการเรียนระดับชั้น ม.ต้น
ขอเชิญผู้ปกครองกรอกแบบสอบถาม เรื่องสำรวจข้อมูลสำหรับใช้รับเงินตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก 60 ปี
การขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
การตรวจสอบสิทธิ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แจ้งงดการเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ มาสเตอร์ธวัฒน์ชัย เพ็ชร์มี
แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการซ่อมเสริม ครั้งที่ 1/2564
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มารดามิสณัฐชลัยย์ ทวีผล
ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทุกท่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีเพื่อในหลวง
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ บิดานางกำไล จรเข้น้อย
แนะนำแผนการเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเสิศ Programming Skills Award 1st Place Winner
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน
คลิปแนะนำ ACT Learning Space อาคารรัตนบรรณาคาร
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มารดามาสเตอร์อภิชาติ สมัครธัญญกิจ 
กำหนดการพิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต
สรุปผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2563
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของภราดาชาร์ลส์ โบโรเมโอ เลอชัย ลวสุต อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (พ.ศ. 2541-2543)
ประชาสัมพันธ์ การประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน ประจำปี 2564
แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่อง ระบบสัญญาณโทรศัพท์ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีขัดข้อง
ขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี และบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สมัครบัตรเครดิตร่วม CGA / SFT - กสิกรไทย
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 3/2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนวันมาเรียนที่โรงเรียน และวันมาเตรียมความพร้อมของนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

|<  <   1 2 3 4 5  >   >|