[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
งานบุคคล : ขอแสดงความยินดีกับ มิสปรียานุช ชัยวุฒิธร
ประชาสัมพันธ์ อสธ สาร ฉบับที่ 88 (ออนไลน์)
ประกาศผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศห้องเรียนนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และ QR Code ไลน์กลุ่มห้องเรียน
ประชาสัมพันธ์กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2564 การเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และการเรียนการสอน Summer Course 2022
ประชาสัมพันธ์ การประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน ประจำปี 2565
Summer Course 2022
ขอแสดงความชื่นชม มิสปรียารัตน์ คนหลัก และ มิสกุนทินี อยู่เพ็ชร
EP : เรียนปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
English Summer Camp 2022 และ ACT-BELL Summer School
ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองร่วมตอบแบบสอบถามสำรวจการสมัครใช้บัตรเครดิตร่วม CGA/SFT-กสิกรไทย
งานบุคคล : ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดามิสจุฑามาศ ครุฑแก้ว
แจ้งการซ่อมเสริมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศเช้าวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งประชาสัมพันธ์การปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็น Online ในทุกระดับชั้น
EP Summer Course 2022
เปิดรับสมัครร้านค้าผู้ประกอบการภายนอก ปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มาสเตอร์สมชาย โสรัจจาภินันท์ (ครูเกษียณ)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์จุลสารรายเดือนฉบับที่ 224 (ออนไลน์)
ประชาสัมพันธ์ สั่งจองหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2565
แจ้งกำหนดการบริการเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2565
แจ้งงดการเรียนการสอนในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา
งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ: ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุม ครั้งที่7/2564 วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.วศพล ยะทวานนท์ ชั้น ม.1/7 นักกีฬาเทเบิลเทนนิส ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มิสสมพร วงศ์ประไพโรจน์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสลักทิพย์ อุ่นเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาเทนนิสทีมชาติชุดใหญ่ ประจำปี 2565
การยื่นใบคำร้องขอรับทุนการศึกษาของนักเรียนที่มีรายชื่อรับทุนราฟาแอล และทุนยอห์น แมรี่ ปีการศึกษา 2565
ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา การประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
แนะนำบุคลากรใหม่
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ประจำปีงบประมาณ 2565
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.เอวิตรา ไวศยวนิช ชั้น ป.4B ที่ได้รับถ้วยพระราชทาน จากการแข่งขันรายการ ATOD International Dance Competition และรางวัลกินรีทองมหาชน ครั้งที่ 7
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ บิดามาสเตอร์บุดดี  วุฒิเสลา
ขอเชิญชวนนักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม FSG Healthy Run วิ่งเพื่อสุขภาพในรูปแบบ Virtual Run
ประกาศผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์การรักษาสิทธินักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (รอบภายนอก)
แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นเอกสารการรักษาสิทธิเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักเรียนเก่าที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ป.6 และ ม.3)
แจ้งกำหนดการขยายเวลาและแนวปฏิบัติการซ่อมเสริมปลายภาค1/2564 และตกค้าง
ประชาสัมพันธ์ Line Official สนามสอบ TEDET (ACT)
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 16/2564 เรื่อง การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online)
การลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อของนักเรียนชั้น ป.3 ที่ประสงค์เปลี่ยนแผนการเรียนไป STEM Kids หรือ STEM BELL ในระดับชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2565
เปิดรับร้านค้าผู้ประกอบการภายนอก ปีการศึกษา 2565 จำหน่ายอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวไก่ จำนวน 1 ร้าน
ขอเชิญผู้ปกครองกรอกแบบสำรวจความยินยอมฉีดวัคซีน (Pfizer) สำหรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อายุ 5-11 ปี
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ อสธ 490/2564 เรื่องวันเปิดเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลสลากคริสต์มาสให้โชค 2021
ประกาศโรงเรียนฉบับที่ อสธ 486/2564 เรื่องหยุดเรียน
ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564
ประชาสัมพันธ์จุลสารรายเดือนฉบับที่ 223 (ออนไลน์)

|<  <   1 2 3 4 5  >   >|