[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2564  (อัพเดทวันที่ 21/6/2564)
ประชาสัมพันธ์ร้าน Stationery ( Big A.)
ขอแสดงความยินดีกับมาสเตอร์สุนทร ศรีจันทร์ ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม Best Paper Awards 2021
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มิสปรียานันท์ และมิสสายสุนีย์ จันทร์พงษ์
ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง โรคไข้เลือดออก
แจ้งการส่งใบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 2564
แจ้งการเตรียมตัวสมัครเข้าเรียนเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เปิดรับร้านค้าผู้ประกอบการภายนอก ปีการศึกษา 2564 จำหน่ายอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวไก่ จำนวน 1 ร้าน
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา นางสาวเนตรนภา วันทองสุข
ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
งานวัดผลและวิจัย: ประชาสัมพันธ์การซ่อมเสริมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
งานนักศึกษาวิชาทหาร ขอแจ้งเลื่อนการส่งใบรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ ๒๗/๒๕๖๓ เรื่อง การปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒๕)
การลงทะเบียนขอรับเงินคืน SUMMER COURSE 2021
แจ้งข้อมูลการนำส่งใบรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร
กำหนดวันในการรับเอกสารระเบียนใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ สามีนางสาวโศภิษฐา รอดคง
ประชาสัมพันธ์การรับใบรายงานผลการเรียนปลายภาค 2/2563
แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการซ่อมเสริม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -5 ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
ประชาสัมพันธ์ อสธ สาร ฉบับที่ 87 (ออนไลน์)
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 25/2563 เรื่อง การงดกิจกรรม Summer และเลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนในเดือนเมษายน
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การเตรียมตัวช่วงสงกรานต์ ป้องกันโควิด 19"
แจ้งย้ายสำนักงาน Bell ชั่วคราว
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "8 สัญญาณอันตรายเสี่ยงโรคลมแดด (Heat Stroke) "
แจ้งกำหนดการสอบนักเรียนที่ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
ประชาสัมพันธ์ร้าน Stationery ( Big A.)
ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
แจ้งการซ่อมเสริมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำเดือนเมษายน 2564
รายชื่อนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1 ม.1 ม.4 นักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์จุลสารรายเดือนฉบับที่ 221 (ออนไลน์)
ประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนในโครงการ Summer Course 2021
ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศเช้าวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1, ม1, ม.4 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ปรับใหม่)
ประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
ขอแสดงความชื่นชมนายศรีสะอาด ไชยายงค์
ขอแสดงความชื่นชม นางโชติกา  แจ่มใส
ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
ขอแสดงความชื่นชม มาสเตอร์เอก เอกสกุล
ขอแสดงความชื่่นชม นางเจริญ  ลือกำลัง
ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศเช้าวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564
ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์การรับเสื้อ FSG Healthy Run
กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
รายการเมนูอาหารประจำเดือน มีนาคม 2564 ครัวครู ครัวเด็ก ครัวกลาง ครัวต้นสน และครัวช้างเผือก เมนูอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ

|<  <   1 2 3 4 5 6  >   >|