[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ขอแสดงความชื่นชม นางรุ่งฟ้า หัวใจแก้ว
ประชาสัมพันธ์กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์เรื่องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 , ม.3
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2564
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ บิดามิสวิไลรัตน์  เวชวิทย์
ประชุมการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ACT TIMES Vol.14 No.1
ขอแสดงความชื่นชม นางฉันทนา  พันธ์สมจิตร
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป ของ มารดานายอนุรักษ์ ผาสุข
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 16/2563 วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564
กำหนดการบริการเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์ สำหรับนักเรียน ป.1, ม.1, ม.4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2564
EP : Final Content Summaries G.7-12, Semester 2/2020
EP : Final Content Summaries G.1-6, Semester 2/2020
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเงินคืน ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดามิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ
ประชาสัมพันธ์การสั่งจองหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564
ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม FSG Healtyh Run
Music :ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ประชาสัมพันธ์ แจ้งงดการเรียนการสอนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา
กิจกรรม ACT Super Strong Challenge Season 3
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " 6 วิธีดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด ให้ห่างไกล COVID-19 และโรคทางเดินหายใจจากไวรัสต่างๆ "
ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องการมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาค 2/2563 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประชาสัมพันธ์เรื่องการปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์แจ้งการคืนค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563
ขอแสดงความชื่นชม นายวิเชียร  แก้วงาม
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลสลากคริสต์มาสให้โชค 2020
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ประชาสัมพันธ์วันเปิด และวันปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
แจ้งยกเลิกการจัดการเรียนการสอนคอร์ส Bell Extra ภาคเรียนที่ 2/2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " 4 ต้องทำ เมื่อต้องไปโรงเรียนลดเสี่ยง โควิด-19)"
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 23/2563 เรื่อง วันเปิดเรียน และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา การประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา มาสเตอร์ประเทือง โปร่งมะณี
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกของแผนการเรียน English Program ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์จุลสารรายเดือนฉบับที่ 220 (ออนไลน์)
ประชาสัมพันธ์เลื่อนการเปิดเรียน
ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขยายเวลาการส่งสลากคริสต์มาสให้โชค
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " ดูแลลูกรัก ห่างไกลโควิด (COVID-19) "
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับทุนราฟาแอลและทุนยอห์น แมรี่ ประจำปีการศึกษา 2564
ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 (รอบภายใน) ที่ไม่มีชื่อตามประกาศของวิชาการ
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสิทธิ์สมัครแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษตามแนวทางสสวท และ สอวน ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2564
แจ้งเลื่อนการจัดการเรียนการสอนในโครงการสอนเสริมวันเสาร์ Extreme Sat จากวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เป็นวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

|<  <   1 2 3 4 5 6 7  >   >|