[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ บิดา มาสเตอร์นิมิตร อยู่สวัสดิ์
ประชมสัมพันธ์สิทธิพิเศษสำหรับผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป ACT Fitness Center
แผนผังอาคารภายในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
แจ้งแนวปฏิบัติการจราจรและรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการเสาร์สร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
EP Extreme Saturday Course 1/2022
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ STEM ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 25 ประจำปี พ.ศ.2565
แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา  2565
แนะนำบุคลากรต่างชาติใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.วีรวิชญ์ โชติจุฬางกูร นักเรียนชั้น ม.3/8 ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565
แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์จุลสารรายเดือนฉบับที่ 225 (ออนไลน์)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 วิชาวิทยาศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดของประเทศ โครงการสอบวัดความรู้เคมีระดับชาติ Internation Chemistry Quiz 2021: ICQ By The Royal Australian Chemical Institute
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เรื่องการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 และมาตรการรองรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
การรับหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2565 (รอบค้างรับ)
งานบุคคล : ขอแสดงความยินดีกับมิสสุมิตรา เวียงสงค์
งานบุคคล : ขอแสดงความยินดีกับ มิสปรียานุช ชัยวุฒิธร
ประชาสัมพันธ์ อสธ สาร ฉบับที่ 88 (ออนไลน์)
ประกาศผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศห้องเรียนนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และ QR Code ไลน์กลุ่มห้องเรียน
ประชาสัมพันธ์กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2564 การเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และการเรียนการสอน Summer Course 2022
ประชาสัมพันธ์ การประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน ประจำปี 2565
Summer Course 2022
ขอแสดงความชื่นชม มิสปรียารัตน์ คนหลัก และ มิสกุนทินี อยู่เพ็ชร
EP : เรียนปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
English Summer Camp 2022 และ ACT-BELL Summer School
ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองร่วมตอบแบบสอบถามสำรวจการสมัครใช้บัตรเครดิตร่วม CGA/SFT-กสิกรไทย
งานบุคคล : ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดามิสจุฑามาศ ครุฑแก้ว
แจ้งการซ่อมเสริมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศเช้าวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งประชาสัมพันธ์การปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็น Online ในทุกระดับชั้น
EP Summer Course 2022
เปิดรับสมัครร้านค้าผู้ประกอบการภายนอก ปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มาสเตอร์สมชาย โสรัจจาภินันท์ (ครูเกษียณ)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์จุลสารรายเดือนฉบับที่ 224 (ออนไลน์)
ประชาสัมพันธ์ สั่งจองหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2565
แจ้งกำหนดการบริการเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2565
แจ้งงดการเรียนการสอนในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา
งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ: ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุม ครั้งที่7/2564 วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.วศพล ยะทวานนท์ ชั้น ม.1/7 นักกีฬาเทเบิลเทนนิส ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มิสสมพร วงศ์ประไพโรจน์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสลักทิพย์ อุ่นเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาเทนนิสทีมชาติชุดใหญ่ ประจำปี 2565
การยื่นใบคำร้องขอรับทุนการศึกษาของนักเรียนที่มีรายชื่อรับทุนราฟาแอล และทุนยอห์น แมรี่ ปีการศึกษา 2565
ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา การประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
แนะนำบุคลากรใหม่

|<  <   1 2 3 4 5 6 7  >   >|