[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ 4-703 จัดซื้อเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแห้ง แบบหยอดเหรียญ จำนวน 2 เครื่อง
ลำดับที่ วัตถุประสงค์ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
1 -เพื่อจัดซื้อเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแห้งทดแทนเครื่องเก่าที่หมดสภาพการใช้งานตามอายุการใช้งาน 12:07:26