[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ โครงการตัดเครื่องแบบบุคลากร
     ลำดับที่ เป้าหมาย เชิง เวลาที่เปลี่ยนแปลง
1 -บุคลากรของโรงเรียนเครื่องแบบสำหรับสวใใส่ในกิจกรรมต่าง ๆ ของดรงเรียนครบทุกคน คุณภาพ 14:47:18
2 -บุคลากรของโรงเรียนมีแบบฟอร์มสวมใส่ครบทุกคน ปริมาณ 14:47:50