[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ 4-703 จัดซื้อเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแห้ง แบบหยอดเหรียญ จำนวน 2 เครื่อง
     ลำดับที่ เป้าหมาย เชิง เวลาที่เปลี่ยนแปลง
1 -เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญและเครื่องอบผ้าแห้ง มีเพียงพอต่อการให้บริการได้เป็นอย่างดี และอำนวยความสะดวกต่อผู้เช่าพักได้เป็นอย่างดี คุณภาพ 12:07:38
2 -จัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ 1เครื่อง เครื่องอบผ้าแห้ง จำนวน 1 เครื่อง รวม 2 เครื่อง ปริมาณ 12:07:49