นักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ภาษาจีน เข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีน ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7