นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันวชิราวุธ

1 / 22
2 / 22
3 / 22
4 / 22
5 / 22
6 / 22
7 / 22
8 / 22
9 / 22
10 / 22
11 / 22
12 / 22
13 / 22
14 / 22
15 / 22
16 / 22
17 / 22
18 / 22
19 / 22
20 / 22
21 / 22
22 / 22