กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องใน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12