ชมรมหุ่นยนต์ ACT Robot Club เข้าพบ ผู้อำนวยการ รายงานผลการแข่งขัน

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6