Today 's Events

พฤศจิกายน 2564
อาพฤ
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Today 's Events
27
พฤศจิกายน
2564


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

 
อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- 8-303 งานปรับปรุงภูมิทัศน์าภายในโรงเรียน
- 8-401 งานซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารเรียน อาคารประกอบ
- 7-404 จำหน่ายอาหารโรงอาหาร GOLDEN JUBILEE
- 3-110 งานเหรัญญิกกองทุน ต่าง ๆ ของโรงเรียน
- 8-541 งานดูแลซ่อมแซมระบบปรับอากาศ
- 7-103 งานสวนบางละมุง
- 7-101 งานบริหารฝ่าย
- 7-402 จำหน่ายอาหาร ขนม ครัวเซนต์แมรี่
- 8-510 งานดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า
- 7-412 งานจัดซื้ออุปกรณ์วัสดุภัณฑ์งานโภชนาการ
- 99-6-603 ถึง 99-6-606 งานซ่อมบำรุงเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย (6-603,6-604,6-605,6-606)
- 8-701 งานจัดซื้อ ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ในศูนย์การเรียนรู้
- 8-502 งานซ่อมแซมมอเตอร์และปั๊มน้ำ
- 8-702 งานจัดซื้อพันธุ์พืชผักสวนครัวภายในศูนย์การเรียนรู้
- 3-362 งานจัดหาหนังสือแบบเรียน
- 6-719 Teachers\' Salary
- 6-721 Gratuity (Bonus)
- 9-606 งานจัดซื้ออุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สระว่ายน้ำ
- 3-105 งานประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร
- 7-203 งานเบี้ยประกันภัยยานพาหนะโรงเรียน
- 6-314 อาหารกลางวันบุคลากร
- 7-401 บริการอาหารนักเรียนประจำ ป.1 - ป.3
- 7-413 งานให้บริการอาหาร - เครื่องดื่มตามใบขอใช้บริการภายในโรงเรียน
- 7-902 งานทุนการศึกษานักกีฬาโครงการพิเศษ
- 3-250 ประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ
- 9-213 งานซ่อมบำรุงห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน
- 9-608 นักกีฬาสโมสรว่ายน้ำอัสสัมชัญธนบุรี
- 7-301 งานค่ารถรับ - ส่งนักเรียน ภาคปกติ
- 5-105 งานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
- 7-105 งาน ร้าน ACT Café
- 7-416 ร้าน ACT Pung Nom
- 8-108 งานค่าล่วงเวลาพนักงาน
- 5-107 งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
- 6-708 Teaching Materials and resources
- 3-102 งานการกุศล
- งานการเรียนการสอนภาษาจีน
- 8-302 งานดูแลรักษาพืชพันธ์ุไม้ภายในโรงเรียน
- 8-207 งานซ่อมแซมพื้นตัวหนอน/มาร์เบล็กซ์
- 3-100 งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
- 3-107 งานจ่ายเงินอุดหนุน
- 7-403 จำหน่ายเครื่องดื่ม ครัวเซนต์แมรี่

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- 99-6-629 พัฒนาแผนการเรียน Digital Arts
- 8-706 โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้พลังงานสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง
- 8-514 โครงการเปลี่ยน Cap Bank และตรวจเช็คตู้ MDB อาคารรัตนบรรณาคาร
- 5-813 โครงการ EP Techno Hub (Computing & ICT literacy)
- 99-6-634 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการจัดการเรียนการสอน Online

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง