Today 's Events

กรกฎาคม 2565
อาพฤ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31


11
มิถุนายน
2565


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

ส.

11 มิ.ย.

กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองทั่วไป

ตลอดวัน (โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี)

ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 2/2565

13:00 - 16:00 (อาคารยอห์นแมรี่ (Johe Mary Building)(ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 1))

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- 3-400 ประชาสัมพันธ์ความโดดเด่นของการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
- 3-600 บริหารจัดการงานการเงินแผนกการเงินให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
- 3-300 งานทะเบียนนักเรียน บริหารจัดการ งานทะเบียนนักเรียนให้เป็นไปตามระบบ และมีประสิทธิภาพ
- 3-700 บริหารจัดการงานรับและจ่ายเงินของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3-900 งานจัดซื้อ และพัสดุ
- 3-200 งานบริหารแผนกธุรการ
- 4-600แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- 7-800 งานอนามัยโรงเรียน
- 6-600 งานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT -Bell
- 8-100 แผนงานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
- 8-500 งานสาธารณูปโภค
- 7-100 งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
- 7 - 200 งานพาหนะและรถรับ – ส่งนักเรียน
- 7-500 งานบริหารร้านค้า
- 7-821 งานบำรุ่งรักษาสนามฟุตบอลและอัฒจันทร์
- 7-900 งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
- 6-400 งานบุคคล
- 7-400 งานโภชนาการ
- 8-400 งานซ่อมบำรุง
- 8-700 แผนงานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อม
- 8-800 งานหอพัก
- 7-601งานStationery
- 5-100 งานบริหารฝ่ายวิชาการ
- 9-400 งานศูนย์ดนตรี
- 9-600 งานบริหารศูนย์ฟิตเนส
- 9-700 งานสระว่ายน้ำ
- 9-500 งานศูนย์กีฬา
- 9-300 งานสัมพันธ์ชุมชน
- 8-300 งานสิ่งแวดล้อม

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง