Today 's Events

สิงหาคม 2565
อาพฤ
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

02 สิงหาคม 2565

ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

ปฏิทินงานของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

อัลบั้มภาพที่ Upload หรือแก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม วันที่เปลี่ยนแปลง เวลาที่เปลี่ยนแปลง
ฝ่ายธุรการ-การเงิน : แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ 18 ส.ค. 65 10:29:07
ฝ่ายธุรการ-การเงิน : คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน 18 ส.ค. 65 10:28:31
ฝ่ายธุรการ-การเงิน : ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงานฉลอง 60 ปีอัสสัมชัญธนบุรี 18 ส.ค. 65 10:28:07
งานบุคคล : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2564 18 ส.ค. 65 10:27:20
งานบุคคล : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 6/2564 18 ส.ค. 65 10:27:06
ฝ่ายธุรการ-การเงิน : สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมงานฉลองครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 18 ส.ค. 65 10:24:40
งานแนะแนวจัดกิจกรรมแนะนำโควตา เกณฑ์การสอบคัดเลือกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 18 ส.ค. 65 10:24:39
ฝ่ายเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม : จัดการอบบรม Workshop "เทคนิคการผลิตสื่อยุคใหม่ในจักรวาลนฤมิตร" เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้าน VR & AR Technology ในการสร้าง Metaverse และสื่อการสอน 18 ส.ค. 65 09:57:36
EP: "กุลชา" G.9 ร่วมคว้าแชมป์ฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 18 ส.ค. 65 09:55:33
งานบุคคล : ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 17 ส.ค. 65 08:05:42

ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ เวลาที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง
3-600 บริหารแผนกการเงิน
3-200 งานบริหารแผนกธุรการ
8-200 แผนงานอาคารสถานที่
7-500 งานร้านค้า
7-400 งานโภชนาการ
5-500 TAWEEPANYA LIBRARY (งานห้องสมุด)
7-601งานStationery
5-100 งานบริหารฝ่ายวิชาการ
9-300 งานสัมพันธ์ชุมชน

รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง
- 6-446โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อองค์กรคุณภาพ
- 5 - 630 โครงการศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง