Today 's Events

สิงหาคม 2565
อาพฤ
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

28 สิงหาคม 2565

ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

ปฏิทินงานของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

อัลบั้มภาพที่ Upload หรือแก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม วันที่เปลี่ยนแปลง เวลาที่เปลี่ยนแปลง
งานการเรียนการสอนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนโรงเรียนเอกชนไทยและญี่ปุ่น 10 ส.ค. 65 13:28:05
ผู้อำนวยการโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด นำนักกีฬาแบดมินตันเข้าพบผู้อำนวยการ 10 ส.ค. 65 12:00:58
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : ดำเนินการสอนเสริม (เช้า) เพื่อทบทวนบทเรียน 10 ส.ค. 65 12:00:17
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ: พิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 10 ส.ค. 65 11:58:30
งานประกันคุณภาพ : ประชุม 10 ส.ค. 65 11:37:41
test 10 ส.ค. 65 11:09:46
งานแผน : ประชุม จัดเตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบ กำกับ ติดตามและประเมินผล 10 ส.ค. 65 10:36:25
ฝ่ายธุรการ-การเงิน : คณะผู้บริหารโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 ส.ค. 65 09:36:16

ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ เวลาที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง
กำกับติดตามการดำเนินงาน และจัดทำสรุปประเมินผลเสนอต่อหัวหน้าฝ่าย
3-400 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
3-200 งานบริหารแผนกธุรการ
7-100 งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
7-500 งานร้านค้า
10-200 งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ & AI
5-100 งานบริหารฝ่ายวิชาการ
5-900 งาน English Program
6-100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง
- 10-315 โครงการจัดกั้นกระจกห้อง Global Connect และ Inspire Lab
- 10-306 โครงการ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในศูนย์ ACT Learning Space

กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง