จำนวนทั้งหมด 12 ท่าน:birthday: :birthday: :birthday: :cake: :cake: :metal: :birthday: :birthday: :heart_eyes: :kiss: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :cake: :birthday: :heart:

อวยพรด้วย Emotions:birthday: :heart: :kiss: :birthday: :birthday: :cake: :cake: :birthday: :heart: :heart_eyes: :blush: :kiss: :grin: :bowtie: :heart_eyes: :metal: :cake: :confetti_ball: :heart_eyes: :birthday: :blush: :metal: :blush: :heart: :heart: :birthday: :birthday: :like: :heart_eyes: :heart: :cake: :heart: :birthday: :heart: :cake: :like: :like: :like: :cake: :blush: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :cake: :birthday: :heart: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions:birthday: :blush: :grin: :kiss: :birthday: :birthday: :birthday: :confetti_ball:

อวยพรด้วย Emotions:cake: :birthday: :heart_eyes: :bowtie: :like: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions:birthday: :cake: :cake: :blush: :birthday: :birthday: :cake:

อวยพรด้วย Emotions:blush: :birthday: :birthday: :cake: :blush:

อวยพรด้วย Emotions:birthday: :birthday: :birthday: :confetti_ball: :cake: :blush: :like: :confetti_ball: :heart:

อวยพรด้วย Emotions:like: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions:birthday: :blush: :birthday: :like: :heart: :cake: :cake: :birthday: :birthday: :cake: :cake: :cake: :heart: :birthday: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions:birthday:

อวยพรด้วย Emotions
อวยพรด้วย Emotions
อวยพรด้วย Emotions