จำนวนทั้งหมด 12 ท่าน:birthday: :kiss: :birthday: :heart: :cake: :birthday: :like: :birthday: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions:birthday: :blush: :cake: :bowtie: :cake: :birthday: :cake: :birthday: :birthday: :cake:

อวยพรด้วย Emotions:birthday: :heart: :heart: :bowtie: :birthday: :like: :cake:

อวยพรด้วย Emotions:cake:

อวยพรด้วย Emotions
อวยพรด้วย Emotions
อวยพรด้วย Emotions:birthday: :blush: :heart: :birthday: :cake:

อวยพรด้วย Emotions:birthday: :birthday: :like: :birthday: :blush: :bowtie: :cake: :confetti_ball: :grin: :heart_eyes: :heart: :kiss: :metal: :heart: :birthday: :cake: :birthday: :birthday: :birthday: :cake:

อวยพรด้วย Emotions
อวยพรด้วย Emotions:birthday: :blush: :confetti_ball: :like: :cake: :cake:

อวยพรด้วย Emotions:birthday: :birthday: :cake: :blush: :metal: :heart_eyes: :like: :confetti_ball: :heart_eyes: :kiss: :grin: :bowtie: :birthday: :cake: :heart: :blush:

อวยพรด้วย Emotions:birthday: :birthday: :cake: :metal: :grin: :confetti_ball: :heart: :cake: :bowtie: :blush: :grin: :heart_eyes: :like: :kiss:

อวยพรด้วย Emotions