จำนวนทั้งหมด 2 ท่าน:cake: :blush: :birthday: :like: :heart: :birthday: :grin: :metal: :birthday: :birthday: :heart: :like: :birthday: :like: :birthday: :birthday: :birthday: :cake: :kiss: :like: :heart: :metal: :confetti_ball: :like: :birthday: :like: :birthday: :birthday: :birthday: :heart: :birthday: :heart: :cake: :cake:

อวยพรด้วย Emotions:birthday: :heart: :cake: :cake:

อวยพรด้วย Emotions