จำนวนทั้งหมด 3 ท่าน:birthday: :cake: :grin: :like: :blush: :heart: :birthday: :heart_eyes: :metal: :cake: :kiss: :birthday: :cake: :birthday: :cake: :birthday: :kiss:

อวยพรด้วย Emotions:birthday: :birthday: :birthday: :cake: :birthday: :cake: :heart_eyes: :birthday: :metal: :grin: :birthday: :cake: :birthday: :like: :cake: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions
อวยพรด้วย Emotions