จำนวนทั้งหมด 2 ท่าน:cake: :cake: :cake: :kiss: :birthday: :heart_eyes: :heart: :like: :blush:

อวยพรด้วย Emotions:blush: :kiss: :cake: :cake: :birthday: :birthday: :cake: :cake: :kiss: :blush: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart_eyes: :heart_eyes: :metal: :metal: :like: :bowtie: :confetti_ball: :bowtie: :heart: :metal: :kiss: :heart: :bowtie: :grin: :heart_eyes: :like: :birthday: :blush: :bowtie: :cake: :confetti_ball: :grin: :heart_eyes: :heart: :kiss: :metal: :heart: :heart: :like: :metal: :birthday: :like: :like: :heart: :like: :like: :birthday: :grin: :grin: :heart_eyes: :heart: :heart: :heart: :like: :like: :blush: :birthday: :cake: :grin: :metal: :heart: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :heart: :kiss: :cake: :heart: :metal: :birthday: :cake: :birthday: :cake: :cake: :birthday: :heart:

อวยพรด้วย Emotions