จำนวนทั้งหมด 2 ท่าน:birthday: :birthday: :heart_eyes: :birthday: :blush: :birthday: :birthday: :heart: :cake: :metal: :birthday: :heart: :kiss: :cake:

อวยพรด้วย Emotions:birthday: :birthday: :blush: :birthday: :birthday: :heart_eyes: :metal: :heart: :heart: :birthday: :kiss: :heart_eyes: :cake:

อวยพรด้วย Emotions