จำนวนทั้งหมด 2 ท่าน


มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี

:birthday: :birthday: :heart_eyes: :birthday: :blush: :birthday: :birthday: :heart: :cake: :metal: :birthday: :heart: :kiss: :cake:

อวยพรด้วย Emotions


มิส  ณภัชชา    กลิ่นทอง

:birthday: :birthday: :blush: :birthday: :birthday: :heart_eyes: :metal: :heart: :heart: :birthday: :kiss: :heart_eyes: :cake:

อวยพรด้วย Emotions